Iselenicite od Makedonija kako partiski gluv~iwa

MINISTERSTVOTO E MRTVO - DA @IVEE MATICATA!

(Prezemeno od "Makedonija denes")

  • Ministerstvoto za iseleni{tvo po brza postapka go izvede ~inot na egzekucija vrz Maticata na iselenicite od Makedonija, po pet decenii nejzino postoewe i gradewe mostovi so na{ite raseleni po belosvetskite meridijani
  • So novata organizacija na dr`avnata uprava, Ministerstvoto za iseleni{tvo zaminuva vo istorijata. Koj }e ja prezeme gri`ata za na{ite vo tu|ina?
  • Vladata bi go napravila vistinskiot ~ekor samo dokolku ja obnovi Maticata i dokolku & go vrati siot konfiskuvan imot

So najnoviot poteg za organizacija na dr`avnata uprava, megalomanskiot kabinet na Georgievski se sveduva vo nekoi realni ramki. Kako }e funkcionira „iskastrenata" Vlada, so 16 ministerstva, e pra{awe, ~ij odgovor }e treba da go donese vremeto. Me|utoa, ne bi trebalo vo prognozite da se vnesuva pregolema doza optimizam - ako kako orientir slu`i (ne)efikasnosta {to ja poka`a vladiniot tim duri i so postojniot, o~igledno masiven ministerski aparat. Eksperimentite se dozvolen manir, no ne i gre{kite. U{te pomalku takvi {to mo`at da predizvikaat seriozni pomestuvawa vo nekoi segmenti od funkcioniraweto na dr`avata za ~ie sanirawe, potoa }e bide neophodno mnogu vreme i mnogu pari. A ima i takvi sferi, vo koi pogre{no vle~enite potezi zadol`itelno produciraat krajno seriozni i dolgoro~ni posledici.

Vladimir Ralev, istaknat makedonoski biznismen od [vajcarija so rezbata podarena od Maticata za zaslugi vo iseleni{tvoto

U{te vo denovite dodeka s# be{e vo faza na pretpostavki, premierot Georgievski, kako glaven kreator, veruva{e deka proektira vlada {to }e bide poefikasna, poracionalna i pofleksibilna od prethodnata. Vo toj, bi se reklo romanti~arski zanes, ne mo`e{e nitu da se sogleda deka e na pat da napravi i takvi fatalni ~ekori, kakov {to be{e onoj so instaliraweto na Ministerstvoto za iseleni{tvo. Ne tolku {to vo vladiniot tim e nadodaden u{te eden minister, tuku poradi rigoroznosta so koja ova novo Ministerstvo, za da ja nametne svojata dominacija vo edna tolku suptilna sfera, kako {to e iseleni{tvoto, so metodi na retka brutalnost, go razgromi fundamentot vrz koj se potpira{e edinstvenata organizirana spona me|u stoticite iljadi raseleni Makedonci niz svetot i nivnata rodna zemja. Stanuva zbor za egzekucijata {to be{e izvr{ena vrz Maticata na iselenicite od Makedonija, kako legalna institucija od gra|anski tip, {to funkcionira{e polvek kako reprezentativen dom na sekoe raseleno semejstvo od koj i da e del na etni~ka Makedonija.

PREKINATI NI[KI

Samo nekolku dena po vostanovuvaweto na spomnatoto Ministerstvo, se izvede ~inot na eliminacija na Maticata i toa vo stil {to vo sebe sodr`e{e elementi na vistinski vandalizam. Uni{tena be{e edna polvekovna tradicija. Nasilno bea prekinati ni{kite so bezmalku milionot Makedonci vo tu|ina i blokirani kontaktite so Makedoncite od egejskiot i pirinskiot del na Makedonija, kako i so delovite od makedonskiot narod vo Albanija, gradeni so decenii.

So ovie redovi daleku sme od namerata da tvrdime deka Maticata na iselenicite od Makedonija, takva kakva {to be{e, funkcionira{e na nivoto na svoite obvrski. Ne treba da se izbega i od faktot deka po osamostojuvaweto na Makedonija, vo nejzinoto rabotewe po~naa da se me{aat mnogu partiski prsti. Mo{ne prisutna stana opasnosta seriozno da bide razni{ana nejzinata avtnomnost i da bide zasenet nejziniot ugled vo o~ite na iseleni{tvoto. Seto toa ja devalvira ovaa nacionalna institucija so patriotski predznak.

Nemame za cel Maticata da ja izdignuvame na piedestal za koj ne gi ima neophodnite vrednosti, posebno otkako }e se izanaliziraat slabostite i defektite projaveni vo minatoto. Nejziniot ugled seriozno go razni{aa pogre{nite kadrovski re{enija praveni poslednite godini od nejzinoto postoewe, koga za ~elnici bea vostoli~uvani marginalci, nedovolno sozreani li~nosti, neavtoritetni personi - mereno so zna~eweto na taa institucija za makedonskiot narod i makedonskata dr`ava. Vo slu~ajov samo se nametnuva pra{aweto - {to potoa? Ili, {to }e ponudi premierot Qub~o Georgievski sega, otkako po uni{tuvaweto na Maticata, mu stava klu~ i na Ministerstvoto za iseleni{tvo?

DOZIRAN PATRIOTIZAM

Se navestuva mo`nosta iseleni~kata politika da bide pridodadena kon Ministerstvoto za nadvore{ni raboti. No, dali nekoj navistina seriozno prou~il kolku so ovie manevri }e mo`e da se kompenzira toa {to mu e neophodno na makedonskiot iselenik. ]e bide li toa tolku zamena za funkciite na Ministerstvoto za iseleni{tvo, kolku {to toa ne be{e za Maticata na iselenicite. I toa, kako pododdel na Ministerstvoto za nadvore{ni raboti, }e gi ima site atributi na dr`aven organ ili instrument na vladeja~kiot aparat, so {to odnapred mu se limitirani mo`nostite za komunikacija so zdru`enijata, crkovnite op{tini, klubovite i raznite drugi iseleni~ki asocijacii na Makedoncite vo Kanada, Amerika, Avstralija i vo zemjite na Zapadna Evropa, koi funkcioniraat na ~isto gra|anska osnova. Ne treba da se ispu{ti od vid i faktot deka Maticata na iselenicite od Makedonija be{e tvorba osnovopolo`ena po inicijativa na eminentni makedonski iselenici i profilirana spored interesite na raselenite Makedonci na site meridijani, dodeka ministerstvata pak, bez razlika dali stanuva zbor na ona za iseleni{tvo ili za nadvore{ni raboti, koe sega se natovaruva so u{te edna funkcija, se gradeni spored programskite celi na vlastodr`nata garnitura. Nivniot odnos kon iseleni{tvoto e doziran spored stepenot na patriotskiot i nacionalniot naboj koj, za `al, barem vo odredeni segmenti, i toa od klu~no zna~ewe, se so problemati~en kolorit. Maticata ima{e svoi razgranoci i filijali - organizaciski jadra vo zemjata i vo stranstvo. Postoeja dru{tva na Maticata vo site centri od zemjava so ponaglasena iseleni~ka struktura, kako {to se Bitola, Resen, Ohrid, Struga, Ki~evo i Tetovo. Vladata na Georgievski, zaedno so centralata na Maticata na iselenicite, go umrtvi postoeweto i na ovie dru{tva koi imaa vospostaveno tesni vrski na regionalna osnova i se gri`ea za raselenite Makedonci niz svetot.

ISELENI[TVOTO NE SAKA POLITIKANTSTVO

Pra{aweto za idninata na odnosite so na{incite vo tu|ina ne e ni od daleku tolku ednostavno, kako {to im izgleda{e na nekoi, mo`ebi i slu~ajno zaskitani vo taa bolna sfera na makedonskata realnost. Na{eto iseleni{tvo ve}e e integrirano vo novite sredini i go organizira `ivotot spored sopstvenite potreb, `elbi, i {to ne e ba{ bezna~ajno - za sopstven dolar.

Obidite da bide instruirano i indoktrinirano za nekoi potesni partiski interesi, se ~ista zabluda so koja odredeni partiski emisari, talkaj}i po kontinentite, ja razgromuvaa celosta na iseleni~koto jadro. Ovaa Vlada sega ja ima {ansata za korekcija i definitivno da trgne od pozicijata deka vistinska komunikacija so Makedoncite vo tu|ina mo`e da gradi isklu~ivo preku nevladina i nadpartiska institucija, so patriotska struktura i izrazen makedonski nacionalen interes. Ministerstvoto e vladin instrument, ili poprecizno re~eno - del od dr`avniot aparat na Republika Makedonija. Duri i samo toj podatok e dovolen za da ja objasni negovata ograni~ena mo`nost za komunikacija so Makedoncite od dijasporata, od koi, pogolemiot del ne bile nikoga{ gra|ani na ovaa dr`ava, a poteknuvaat od drugite etni~ki delovi na Makedonija.

Premierot }e bide na visinata na svojata pozicija dokolku najde vo sebe dovolno doblesti i }e dade viza za revitalizcija na Maticata, so nalog da & bide vraten celokupniot imot so {to }e se obezbedi nejzinata nepre~ena patriotska funkcija. I se razbira - so novi lu|e. I neka ne se ~uvstvuva nikoj porazen od faktot {to Ministerstvoto za iseleni{tvo e ve}e mrtvo, a }e se vozobnovi `ivotot na Maticata.

Nea, vo krajna linija ja sozdadoa za im slu`i na nacionalnite interesi i na iseleni~kite potrebi. Taa, navistina im e neophodna nim. S# drugo e samo jalova politika!

\.D.