AFERA: Vladata {vercuva cigari?

MAKEDONIJA - DEL OD BALKANSKIOT [VERC

Podgotvila: @aklina MITEVSKA

  • Makedonija, za `al, zaedno so drugite zemji od reginot igra va`na uloga vo {vercot so cigari, veli Buti~e
  • Dali Premierot Georgievski glumi iznenadenost i neinformiranost ili pak za vistinata gi obvinuva novinarite. Treba li nekoj odnadvor da mu ka`uva za vakvo ne{to? No, za toa ne se vinovni uli~nite {verceri. [vercot postoi vo visokite vladeja~ki strukturi

Aferata za navodnoto postoewe na {verc so cigari vo Makedonija vo koj se vklu~eni i ~elnici od vladeja~kata garnitura ja zapo~na "Dnevnik", a po nivnite stapki trgna i A1 - televizija.

Makedonija ne smee da bide baza od koja trgnuva i niz koja tranzitira kriminalot, kako {vercot so cigari. [vercerite na cigari ne se sitni dileri {to mo`e da se vidat po pazarite. Toa se naj~esto biznismeni i korupcijata e edno od nivnite osnovni sredstva za funkcionirawe - izjavi Aleksandro Buti~e, portparol na Biroto na EU za borba protiv kriminalot, za vesnikot "Dnevnik" na 21 juni, {to krena ogromna pra{ina vo na{ata javnost.

Sli~en odgovor, na sli~no pra{awe, Buti~e dava i za televizijata A1: Makedonija, za `al, zaedno so drugite zemji od regionot igra va`na uloga vo {vercot so cigari. Kontrabandite {to rabotat so cigari raspolagaat so ogromni iznosi na pari, bidej}i zarabotuva~kata e ogromna. Toa e golema opasnost ne samo za finansiskite interesi na EU, tuku i za legalnata ekonomija i demokratijata vo tie zemji, bidej}i imate golemi koli~estva valkani pari {to mo`e da predizvika opasni {teti za demokratijata vo regionot.

DEMANTI

Dva dena po objavuvaweto na vakvata izjava, do "Dnevnik" so pismo se obrati Buti~e, velej}i deka koga zboruval za nelegalnata trgovija so cigari, ne ja spomnal Makedonija kako tranzitna baza od kade {to se distribuiraat vo zemjite na EU. Toj veli:

Izjavata {to eksplicitno se odnesuva na Makedonija e la`na. Odgovarav isklu~ivo na tehni~ka osnova, vnimavaj}i sekoga{ da zboruvam za Balkanot vo celina, a nikako konkretno za Makedonija.

So svoj demant se javi i portparolot na Vladata na Republika Makedonija, Antonio Milo{oski, koj go napadna vesnikot "Dnevnik "i televizijata A1, velej}i deka tie {irat "gebelsovski lagi":

Vesta {to ja objavi "Dnevnik" deka Makedonija e tranzitna za {vercot so cigari i izjavite na oficijalni pretstavnici na EU se klasi~na "gebelsovska laga". Vesnikot Dnevnik i TV A1 u{te edna{ bez tro{ka sram i ~uvstvo na odgovornost na podmolen na~in se obidoa da ja pretstavat na{ata dr`ava kako leglo na kriminalot. Sekoja vakva laga ostava crni damki vo me|unarodnata javnost i n# potsetuva na edno minato vreme, koga lagite bea del od vistinata. Na koi mediumi im e od interes da gi poni`uvaat evropskite pretstavnici falsifikuvaj}i gi nivnite izjavi i da sozdavaat vakva relacija so EU vo momenti koga na Samitot na EU od {efovite na vladite na dr`avite - ~lenki vo EU, Makedonija dobi eksplicitna i jasna poddr{ka i generalno be{e pozdraven nejziniot napredok na sekoe pole, veli Milo{oski.

Na ova ne ostana ramnodu{en ni direktorot na "Dnevnik", Aleksandar Damovski.

Ova {to go napravi Vladata o~igledno e sosema nepotrebna vozbuda koga nekoj medium ili nekoj od novinarite }e im stapne na "`uq". Nie stapnavme, i ova ne e prvpat. Ona {to e tragi~no e toa {to nekoj odnadvor treba da ni ka`e deka postoi {verc so cigari vo Makedonija za Vladata da se vozbudi. Koga doma{nite mediumi, koga "Dnevnik " i drugite mediumi pi{uvaat za toa, nikoj vaka ne se vozbuduva , {to navistina e `alosno i tragi~no. Me|utoa, koga toa }e go ka`e nekoj ~inovnik od Evropa, eve ja vozbudata na na{ata Vlada. Namesto da raboti na suzbivawe na ovoj problem {to EU vo ovoj t.n. demant go potvrduva deka postoi ovoj problem, tie gi narekuvaat direktorite ili urednicite na mediumite za Gebelsi. Jas bi sakal da se povede pravna procedura, iako Milo{oski re~e deka toa nema da se slu~i. Bi sakal, bidej}i "Dnevnik " gi poseduva snimenite kaseti i dokazite i nie se razbira i ponatamu }e prodol`ime so napisite na ovaa tema. Ova e skandalozna izjava na Vladata, na vakov na~in da osuduva mediumi.

KOJ LA@E?

Izjavata na Milo{oski ja kritikuva{e i Forumot na mladi novinari na Makedonija, velej}i deka taa pretstavuva seriozen udar vrz slobodata na mediumite i makedonskata javnost.

Ako premierot Georgievski ne se ogradi od kvalifikaciite na Milo{oski, }e smetame deka toj e glavniot inicijator na skandaloznata izjava i navredata na novinarite, odnosno makedonskata javnost, se veli vo soop{tenieto na Forumot na mladi novinari na Makedonija.

Deka {verc so cigari kaj nas postoi, doka`uva i najavata za zasilena kontrola na carinskite punktovi, kako i idejata na ministerot za finansii, Gruevski za otvorawe na dano~ni kancelarii. Dali Premierot Georgievski glumi iznenadenost i neinformiranost ili pak za vistinata gi obvinuva novinarite? Treba li nekoj odnadvor da mu ka`uva za vakvo ne{to? No, za toa ne se vinovni uli~nite {verceri. [vercot postoi vo visokite vladeja~ki strukturi, a toa go potvrduvaat i me|unarodnite faktori.