Kako razmisluvaat pravoslavnite za promenata na imeto na MPC?

CRKVATA POTVRDA ZA MAKEDONSKIOT IDENTITET

Podgotvile: Mileva LAZOVA, Marina STAMENKOVA

  • Istoriski gledano podobro bi bilo da si ostane imeto Makedonska pravoslavna crkva, zatoa {to samata dr`ava ni se vika Makedonija, veli studentot Mir~evski
  • Imeto Makedonska pravoslavna crkva da si ostane onaka kako {to e. Ako saka nekoj da n# priznae treba da n# priznae onakvi kakvi {to sme, istakna gospodin Mandari}
  • Mislam deka Makedonskata pravoslavna crkva funkcionira na nacionalno nivo i gi obedinuva Makedoncite vo zemjava i vo stranstvo, taka {to ako saka nekoj da n# priznae, imeto ne bi trebalo da bide pre~ka, smeta Vesna Todoroska

Vo tekot na podgotvuvaweto na ovaa anketa, odnosno kogaod gra|anite pobaravme mislewe okolu pra{aweto za preimenuvaweto na Makedonskata pravoslavna crkva vo Ohridska arhiepiskopija, dojdovme do soznanie deka pove}eto od niv ne znaat za {to stanuva zbor. Tie vsu{nost ne se dovolno informirani za problemot koj neodamna prostrui vo javnosta okolu inicijativata od gr~ka strana za promena na imeto na Makedonska pravoslavna crkva, so {to vo javnite glasila i vo visokite crkovni krugovi se sozdadoa mo`nosti za {pekulacii i najrazli~ni stavovi.

Sepak, ima i lu|e koi se informirani za ovoj problem i na koi mnogu dobro im se poznati rabotite. Vi gi prenesuvame nivnite stavovi.

Du{ko Mandari}, penzioner

Ne gledam pri~ina zo{to Makedonskata pravoslavna crkva da se preimenuva vo Ohridska arhiepiskopija. Imeto da si ostane onaka kako {to e. Ako saka nekoj da n# priznae treba da n# priznae onakvi kakvi {to sme. Ni{to da ne se menuva, za kakva i da e promena voop{to ne bi trebalo da se razmisluva.

Vesna Todoroska, pravnik

Mislam deka nema potreba od menuvawe na imeto na Makedonskata pravoslavna crkva vo Ohridska arhiepiskopija, a veruvam deka i crkovniot vrv nema da go dozvoli toa, iako slu{av nekoi izjavi od g. Jovan deka Ohridskata arhiepiskopija e postara i vra}aweto na toa ime bi bilo vo red koga stanuva zbor za priznavawe. Sepak, mislam deka Makedonskata pravoslavna crkva funkcionira na nacionalno nivo i gi obedinuva Makedoncite vo zemjava i vo stranstvo, taka {to ako saka nekoj da n# priznae, imeto ne bi trebalo da bide pre~ka.

Milan Mir~evski, student

Vo vrska so stavot na vladicite za preimenuvaweto na Makedonskata pravoslavna crkva vo Ohridska arhiepiskopija mislam deka nekoi od niv se protiv toa. Jas li~no smetam deka treba da go zadr`ime imeto Makedonska pravoslavna crkva i ne treba da go prifatime misleweto na oddelni li~nosti toa da bide pod edno ime Ohridska arhiepiskopija. Spored mene toj stav ne go opravduvam i e neprifatliv. Ne mo`e taka ednostavno da se smeni imeto. Istoriski gledano podobro bi bilo da si ostane imeto Makedonska pravoslavna crkva, zatoa {to samata dr`ava ni se vika Makedonija.

Aneta i Irina, studentki

Ne sme mnogu zapoznati so ovoj problem, no dokolku stanuva zbor za smenuvawe na imeto na Makedonskata pravoslavna crkva vo Ohridska arhiepiskopija i dvete sme na isto mislewe. Se razbira, protiv sme za sekakvo preimenuvawe i tu|o vlijanie {to go naru{uva na{iot nacionalen integritet.

Biljana Vasevska, ekonomist

Veruvam deka inicijativite za promena na imeto na Makedonskata pravoslavna crkva vo Ohridska arhiepiskopija se samo {pekulacii i pusta `elba na na{iot ju`en sosed, Grcija. Ne e mnogu iznenaduva~ki {to takviot predlog doa|a tokmu od nivna strana, zatoa {to tie so vekovi se obiduvale da n# prekrstat i zasekoga{ da go izbri{at poimot Makedonec od stranicite na istorijata. Mislam deka sega e vistinskiot moment u{te edna{ da doka`eme deka nema da podlegneme na nivnite ambicii, posebno koga stanuva zbor za Makedonskata pravoslavna crkva koja e na{a nacionalna crkva.