Dve crkvi, a edno ime - "Sveti Nikola"

SAKRALNOSTA TONE VO MAVROVSKITE VODI!

Pi{uva: Jasminka MARKOVSKA

  • Vo seloto Mavrovo, vo neposredna blizina, postaveni dijagonalno, postojat dve crkvi so isto ime - "Sveti Nikola". Ednata e na ridot zatskriena me|u drvjata. Taa e postarata. Drugata, "ponovata", e potonata vo Mavrovskoto Ezero
  • Storiite na potonatata crkva "Sveti Nikola" i na starata crkva "Sveti Nikola" postojano se prepletuvale. Ovie dve crkvi postojat kako odvoeni, a opstojuvaat kako edna

Crkvata "Sveti Nikola" od osnovata pa s# do centralniot presek na nejzinite prozori e potonata. Izgradbata, zapo~nata vo 1850-ta, bila pod inicijativa na Kosto Kostovski, zakopan vo crkvata, a istata bila zavr{ena vo 1853 godina. Crkvata otsekoga{ go privlekuvala vnimanieto na me{tanite i dojdencite poradi ~udniot spoj pome|u crkveniot bel kamen i zelenata voda. Vo dlabo~inata na vodata, zarobeni od istok kon zapad, zad oltarot (od nadvore{nata strana na crkvata), po~ivaat tri groba na sve{teni lica (pop Tate i dvajca kalu|eri) koi upravuvale i `iveele vo ovoj svet dom. Od prednata strana na Crkvata, visoko nad vodata, se izdiga kambanarija (napravena vo 1924 godina, koja podocna bila prefrlena vo starata crkva, na ridot). Donator na kambanerijata bil Golub Jani}, mavorv~anec koj `iveel vo Belgrad. Yvonarijata koja{to e te{ka 650 kilogrami i koja e od ~ist mesing ja platil Bla`eski Vojne, a bila donesena od Romanija.

Storiite na potonatata crkva "Sveti Nikola" i na starata crkva "Sveti Nikola" postojano se prepletuvale. Ovie dve crkvi postojat kako odvoeni, a opstojuvaat kako edna. Pa taka, ikonite od "novata", od potonuvawe, bile spaseni od narodot i preneseni vo starata, onaa na ridot.

A crkvata "Sveti Nikola" ({to e na ridot), iako zatskriena i nevpe~atliva, ja poseduva hristijansko - religiskata mo}. Starata crkva "Sveti Nikola" nema svoj pop. Vo nea retko se odr`uvaat sve~eni misi, kr{tevawa i pogrebi, no taa sepak e to~ka na site zbidnuvawa. Pitomo sovladuvaj}i go vremeto, smestena me|u drvjata nad grobnicite, polna so starost, mov i muvla, so vekovi nanazad go sobira narodot. Za nejzinata starost ne znaat da ka`at nitu najstarite mavrov~ani, no mnogu od niv velat deka ra|aweto & e od rimsko vreme. Kako i da e, denes taa e najsimboli~niot spoj na odamna izminatoto i ve}e dojdenoto {to treperi me|u bogato naslikanite yidovi.


ZAPOSTAVENOST

Potonatata crkva vo Mavrovskoto Ezero e eden od najvpe~atlivite objekti vo dr`avava, no i po{iroko.

Crkvata "Sveti Nikola" ima sakralen karakter i e so `ivotna storija {to isto taka tone vo vodite na Ezeroto.

Ovaa crkva e vlezena vo site nacrti, spotovi i bro{uri koi ja afirmiraat na{ata zemja kako dokaz za bezbrojnite v~udoneviduva~ki ubavini na Makedonija.

Potonatata crkva "Sveti Nikola" ne e vlezena (za toa samo se govorelo) vo nitu eden nacrt koj e namenet za nejzino spasuvawe.

Vo zemjava site `alat {to tone i propa|a ovoj svet hram, no za toa nikoj ni{to ne prezema. Da ni e `iva istorijata, pamteweto i raska`uvaweto, ta mo`ebi i "Sveti Nikola" po svoeto potpolno potonuvawe }e ostane vo se}avaweto.