Pravilno son~awe

ZA[TITETE JA KO@ATA OD SONCETO

Podgotvila: Marina STAMENKOVA

Sonceto kolku {to e zdravo, tolku mo`e da bide i {tetno. Poradi podolgotrajnoto izlo`uvawe na neza{titenata glava na direktnite topli son~evi zraci nastapuva son~anica. Najgolemata opasnost n# demne okolu pladne, od 10 do 16 ~asot, a simptomite od son~anicata nastapuvaat po tri i pove}e ~asa.

DECATA NA PLA@A

Vo letniot period, posebno koga deteto e na leten odmor potrebna e dobra za{tita na ne`nata detska ko`a:

- Najdobro e deteto da se izlo`uva na sonce me|u devet i 11 ~asot pretpladne i po 16 ~asot popladne. Ako deteto nema mnogu svetol ten ne mora strogo da se dr`ite do ova pravilo, no vo sekoj slu~aj izbegnuvajte da bidete na pla`a okolu pladne.

- Prvite denovi na odmor najdobro e deteto na pla`a da nosi bela pamu~na maica i lesno kap~e. Razgoluvajte go postepeno, me|utoa sekoga{ ma~kajte go so krem so najvisok faktor.

- Kako se lekuvaat izgorenicite?

Vo po~etokot ko`ata e crvena i bolna, a po 6 - 12 ~asa se pojavuvaat meur~iwa. Najdobri se ladni oblogi, "bawi" kako i te~nosti (voda, ~aj, sok i sl.).

Ona na {to treba posebno da obrnete vnimanie e deteto vo tekot na son~aweto da ne do`ivee son~anica ili toploten udar. Toa se dve razli~ni ne{ta, a ladnite oblozi i te~nostite }e go storat svoeto dodeka ne dojde lekar.

ZA[TITA ZA VOZRASNITE

[tetnite ultravioletovi zraci demnat nasekade: na ulica, vo park, pa duri i vo avtomobil. Zna~i, ko`ata na liceto mora potemelno da se ~isti, no i da se navla`nuva, a najmnogu da se {titi od sonceto. Zatoa se potrebni pokvalitetni kremi za lice so filtri, koi ne ostavaat mrsna traga. Treba da se upotrebuvaat i losioni za telo, osobeno za onie delovi koi se izlo`eni na sonce (dekolte, race, noze).

Mali trikovi:

- I na usnite im e potrebna za{tita: upotrebuvajte karmin koj sodr`i UV-filter, a ako nemate vodootporen karmin preku obi~niot stavete specijalen zacvrstuva~;

- Potrebni se o~ila so kvalitetni stakla koi sodr`at UV-filter;

- Dokolku imate mrsna ko`a odbegnuvajte te{ki, kompaktni pudri, za{to koga ko`ata }e se ispoti pudrata se sobira vo porite;

- Dokolku pocrvenite od sonceto, toga{ crveniloto na liceto mo`ete da go ubla`ite so maska od jogurt ili zelena salata.