Fudbal - kadeti

SSK MLADINEC PRVAK NA MAKEDONIJA

Podgotvil: Koce STOJMENOV

Makedonskite prvenstva vo fudbal vo site kategorii, a posebno vo pomalite, poka`uvaat deka dobar fudbal se igra i vo drugi ekipi osven vo onie popozna-tite. Vo kadetska konkurencija dr`aven prvak e ekipata na SSK Mladinec po pobedata nad Bregalnica od [tip (3:1). Vo ekipata na SSK Mladinec nastapija slednive kadetski fudbalski imiwa: 1. Darko Runtev 2. Dragan Jakovlevski 3. Aledin Batijar 4. Marjan \or{ev 5. Du{ko Savevski 6. Goran Efremovski 7. Slav~o Sokolovski 8. Dejan Zikov 9. Nikola Kirovski 10. Kristijan Stojkovski 11. Qubi{a Lekovi} 12. Goce Donakov 13. Toni Hristov 14. Dimitar Pavleski 15. Darko Bla`eski i 16. Igor Durovski.