HAOSOT VO SOVR[ENA HARMONIJA

Pi{uva: Jasminka MARKOVSKA

Vo izlo`beniot salon na Kulturno-informativniot centar, od osmi do 20 juni mo`e{e da se vidi izlo`bata na makedonskiot slikar Nikola Nikoloski. Izlo`bata e zamislena, veli avtorot, kako spoj na prastara postapka za slikawe, kontakt so nepoznat ishod na dva entiteta i koristewe na najsovremena tehnologija.

Slikite stanuvaat energetsko pole, ~ija sodr`ina e reljefna i vo vtor plan, a e sostavena od dva arhetipski oblika so {iroko asocijativno dejstvo. Boite se od spektarot na svetlinata, a ovie sliki se sozdadeni od materijali i boi koi naj~esto se upotrebuvaat vo grade`nata, drvnata i avtomobilskata industrija.