Izlo`ba posvetena na Makedoncite - iselenici

MAKEDONSKATA TRAGEDIJA PREKU SPLET OD SLIKI

Pi{uva: @aklina MITEVSKA

  • So izlo`bata sakavme da im posvetime vnimanie na dene{nite generacii da bidat svesni za makite so koi se soo~uvale na{ite lu|e, koi gi terale da se iseluvaat. Toa e proces koj trae re~isi vek i polovina i koj, za `al, s# u{te trae. Nie sakame toa iseluvawe, ako ne mo`e da se spre~i, barem da se uspori

Vo Muzejot na Makedonija na 16 juni, vo sorabota so Ministerstvoto za iseleni{tvo, be{e otvorena izlo`ba posvetena na Makedoncite - iselenici vo svetot ~ij avtor e Sofka Jan~ova. Ovaa izlo`ba e prva od vakov karakter ne samo vo Makedonija, tuku vo site zemji koi se soo~uvaat so problemot na iseluvaweto. Izlo`bata e od vremen karakter i }e trae tri meseci, no ministerot Trenevski }e napravi napori taa da bide trajna vo ramkite na Muzejot, zatoa {to porakata koja proizleguva e silna i treba da bide naravou~enie za ovaa generacija Makedonci, da gi spre~i vo nivnoto iseluvawe, kako i da vrati del od raselenite.

Taa ima edna edinstvena cel i poraka, preku fotografii, tekst i drugi eksponati da ja prika`e makedonskata tragedija. Izlo`bata se sostoi od 200 eksponati, glavno fotografii, pisma, ise~oci od vesnici, umetni~ki dela, koi{to gi izrabotile na{ite vo dijasporata.

Sakavme da im posvetime vnimanie na dene{nite generacii da bidat svesni za makite so koi se soo~uvale na{ite i koi gi terale da se iseluvaat. Toa e proces koj trae re~isi vek i polovina i koj, za `al, s# u{te trae. Nie sakame toa iseluvawe, ako ne mo`e da se skrati, barem da se uspori, re~e ministerot za iseleni{tvo na Republika Makedonija, Martin Trenevski. Toj go istakna i ogromnoto zna~ewe na MPC i nejzinite prekuokeanski eparhii koi{to se osnova na organiziranoto `iveewe na Makedoncite vo tu|ina, a koi se jadroto okolu koe se slu~uva duhovniot i kulturniot `ivot.

Begalci od Makedonija

Proslava na Ilinden vo Toronto, Kanada, 1946 g.