Vo skopsko Dolno Lisi~e

ODBELE@AN "SVETA TROICA"

Pi{uva: Marina STAMENKOVA

  • Ovaa relativno nova crkva izgradena pred nepolni desetina godini pretstavuva duhoven hram vo koj mesnoto naselenie go spodeluva so Boga lo{to i arnoto, a na golemiot den vo ~est na Svetata Troica go slavi i go veli~i Bo`joto ime

"Duhot e onoj koj svedo~i, oti duhot e vistina. Za{to Troica se koi svedo~at na neboto: Otecot, Slovoto i Svetiot Duh. I Troica se edno" - se veli vo poslanieto na Sveti Jovan Blagoslov.

Deset dena po Voznesenieto Hristovo, odnosno pedeset dena po Veligden, Makedonskata pravoslavna crkva go ~estvuva i go slavi praznikot Sveta Troica ili kako {to u{te se narekuva Pedesetnica. Po toj povod vo site crkvi {to go nosat presvetoto ime Sveta Troica se Bogoslu`i sve~ena liturgija.

Edna od crkvite koja go slavi ovoj praznik e crkvata Sveta Troica vo skopskoto selo Dolno Lisi~e. Praznikot se praznuva i kako selska slava i sekoga{ se pa|a vo nedela.

Crkvata be{e posetena i ovaa godina. Golem broj vernici prisustvuvaa na Utrinskata Bogoslu`ba po koja be{e osveten i prese~en slavskiot kola~ i be{e osvetena voda. Zna~ajno za odbele`uvawe e i faktot {to vo poslednite godini e s# pogolem brojot na vernicite koi ja posetuvaat crkvata na ovoj golem den, koi se molat i palat sve}a za zdravje i sre}a. Ovaa relativno nova crkva izgradena pred nepolni desetina godini pretstavuva duhoven hram vo koja mesnoto naselenie go spodeluva so Boga lo{oto i arnoto, a na golemiot den vo ~est na Svetata Troica go slavi i go veli~i Bo`joto ime.