Ginekolo{ko-aku{erska klinika "^air"

STOP ZA SMRTNOSTA NA DOEN^IWATA

Pi{uva: Mileva LAZOVA

  • Pri~ina za da se otvori Centarot e potrebata za namaluvawe na neonatalnata smrtnost koja vo Makedonija iznesuva 16,7 otsto na iljada `ivorodeni. Toa e edna od najgolemite stapki vo Evropa i mora da se priznae deka e zagri`uva~ki podatok
  • Objektot e opremen so inkubatori, kompjuteri vo koi studentite po medicina i lekarite }e mo`at da se educiraat za uka`uvawe na prva pomo{ na novoroden~iwata do nivniot transport vo druga bolnica

Neodamna, kako del od proektot za reformi vo primarniot zdravstven sektor, vo Specijalnata bolnica za ginekologija i aku{erstvo vo naselbata ^air vo Skopje, be{e sve~eno otvoren noviot Centar za kontinuirana medicinska edukacija (KME) za perinatalna i neonatalna zdravstvena za{tita. So negovoto funkcionirawe }e se vodi pogolema gri`a i za{tita na novoroden~iwata.

Centarot vo upotreba go predade Branko Milo{evski, pomo{nik-minister za zdravstvo, koj istakna deka ova e tret centar vo Republika Makedonija. Po prethodnite dva centra otvoreni vo Prilep i Veles, vo plan e otvorawe na u{te dva vo Strumica i Gostivar.

EDUKACIJA

Pri~inata da se otvori eden vakov Centar e potrebata za namaluvawe na neonatalnata smrtnost, odnosno smrtnosta kaj novoroden~iwata i podobruvawe na perinatalnata i neonatalnata zdravstvena za{tita niz soodvetna edukacija na site lekari. Smrtnosta na doen~iwata vo Makedonija e 16,7 otsto na iljada `ivorodeni. Mora da se priznae deka ovoj procent e zagri`uva~ki podatok, bidej}i toj e eden od najgolemite vo Evropa so koj na{ata zemja zafa}a edno od prvite mesta. Centarot e opremen so inkubatori, kompjuteri vo koi studentite po medicina i lekarite }e mo`at da se educiraat za uka`uvawe prva pomo{ na novoroden~iwata do nivniot transport vo druga bolnica. Ovoj zna~aen objekt zafa}a povr{ina od 500 kvadratni metri vo koi se smesteni pet u~ilnici i potrebnata oprema za klini~ki ve{tini od perinatalnata i neonatalnata za{tita.

SREDSTVA

Na sve~enoto otvorawe govore{e i pretstavnik od Svetskata banka koj me|u drugoto istakna deka proektite za tranzicija vo zdravstveniot sektor se edni od 40-te proekti koi pouspe{no se sproveduvaat vo na{ata zemja. Vo izgradbata na Centarot koristeni se kreditni sredstva od Svetskata banka vo visina od ~etiri milioni dolari. Sredstvata se potro{eni za medicinska oprema i edukacija na zdravstvenite rabotnici. Za taa cel, neodamna vo Avstralija se obu~eni 11 doktori i sedum medicinski sestri. Naskoro, vo Centarot za perinatalna i neonatalna za{tita vo Skopje, obuka treba da minat 40 medicinski lica od klinikite vo Makedonija, koi }e bidat na edukacija osum nedeli.