ANKETA: Kako lu|eto vrzuvaat kraj so kraj?

SO OPTIMIZAM KON SOCIJALNA BEZDNA

Podgotvile: Mileva LAZOVA, Marina STAMENKOVA

  • Primawata na moeto semejstvo se dovolni samo za leb, odnosno osnovnite potrebi, dodeka za drugo ne{to ne stanuva zbor nitu da se pomisli, veli penzionerot Todorovski
  • Za edna majka e mnogu te{ko da gleda kako sinot koj ve}e ima petnaeset godini sta`, 11 meseci nema zemeno ni denar od firmata kade {to raboti, a snaata isto taka so visoko obrazovanie pet godini sedi doma bez rabota, raska`uva gospo|a Jakovleva
  • Imam deset godini i ne odam vo u~ili{te. Moite roditeli ni{to ne rabotat, a jas so moite dve sestri i ~etiri bra}a zarabotuvame so prosewe, objasnuva malata Zajrufe

Makedonija kako zemja vo tranzicija ve}e podolgo vreme gi trpi posledicite od neizbe`nite reformi poradi koi najgolemiot tovar go ~uvstvuva obi~niot gra|anin. Zgolemeniot broj lu|e proglaseni za tehnolo{ki vi{ok, redici pred {alterite za socijalna pomo{, kako i "turkanicite" pred kontejnerite se dokaz za golemata socijalna beda koja e vo s# pogolema ekspanzija vo na{eto op{testvo.

Pomina vremeto koga site bea ednakvi. Denes, jazot {to gi deli onie bogatite i onie siroma{nite e tolku dlabok {to vtorite s# pove}e tonat vo bezdnata nare~ena siroma{tija.

Od ka`uvawata na anketiranite se gleda kolku obi~niot gra|anin uspeva, narodski ka`ano, da vrze kraj so kraj i kako go pominuva mesecot so svoite bedni primawa.

 

Del~o Dav~ev, kolporter na vesnici

Parite {to gi zarabotuvam ne se dovolni da se pre`ivee mesecot. Porano rabotev vo ARM, a sega sum kolporter na vesnici. Cenata na vesnicite e niska, rabotam za mnogu mal procent, taka {to moite mese~ni primawa se minimalni. @iveam sam, no tie pari koi gi zarabotuvam ne se dovolni ni za mene, a kamo li za edno prose~no semejstvo.

Branislav Todorovski, invaliden penzioner

Primawata na moeto semejstvo se dovolni samo za leb, odnosno osnovnite potrebi, dodeka za drugo ne{to ne stanuva zbor nitu da se pomisli. Sredstvata koi jas gi dobivam kako invaliden penzioner ne stasuvaat nitu za lekovi, a kade se tuka i komunalnite uslugi za koi zgora na s# pla}ame i DDV. Vlasta ne nudi mo`nosti za nikakov opstanok na socijalnite slu~ai i zgora na s# samo dodava nekakvi dava~ki so {to `ivotot na obi~niot gra|anin go pravi pomizeren. S# se sveduva samo na gola egzistencija na koja ne & go gledam krajot.

Gospodin i g-|a Demi{i, nevraboteni

Imame golema finansiska poddr{ka od roditelite. Jas ne sum vraboten, dodeka soprugata s# u{te studira. Fakt e deka op{testvoto ne nudi mo`nosti mladiot ~ovek da raboti, ostava samiot da se snao|a kako {to znae i umee ili pak da zavisi od nekoj drug. Nie sme mlad bra~en par, o~ekuvame novoroden~e i se nadevame na podobra idnina. Zasega ostanuva samo vremeto da go poka`e svoeto.

Malata Romka Zajrufe

Imam deset godini i ne odam vo u~ili{te. Moite roditeli ni{to ne rabotat, a jas so moite dve sestri i ~etiri bra}a zarabotuvame so prosewe. Denot go minuvame po ulicite, a nave~er se vra}ame so taksi zatoa {to Qubo{ e daleku od gradot, a i ni e strav.

Ivan Rizov, grade`en in`ener

Jas i mojata sopruga sme penzioneri, a sinot i snaata prirabotuvaat ne{to. Site tie primawa se mnogu mali za izdr{ka na semejstvoto koe broi pet ~lena. Vo idnina se nadevame na poarno.

Qubica Davitkova, penzionerka

Jas sum penzionerka. Mojot soprug s# u{te raboti vo "Zastava", firmata propa|a, mojot sin isto taka raboti, no iako site trojca pridonesuvame da se dopolni doma{niot buxet, sepak parite ne stigaat. Ne mo`am da ka`am deka sme vo nekoja kriza, no ne e kako {to be{e porano. S# e polo{o i polo{o.

Blagorodna Jakovleva, penzioner

Penzionerka sum ve}e sedum godini. @iveam so sinot i snaata i mnogu mi e te{ko da priznam deka jas, so mojata penzija od vtora grupa, gi izdr`uvam. Za edna majka e mnogu te{ko da gleda kako sinot koj ve}e ima petnaeset godini sta`, 11 meseci nema zemeno ni denar od firmata kade {to raboti, a snaata isto taka so visoko obrazovanie pet godini sedi doma bez rabota. Polni se so elan i `elba za rabota, no sega zasega op{testvoto ne im dava nikakva mo`nost. Edinstveno ne{to {to ni ostanuva e nade`ta deka sepak }e bide podobro.