@ivotinskoto carstvo na DBK

"PAUNOT" FLOROVSKI

Pi{uva: Ranko MLADENOSKI

Pratenikot Aleksandar Florovski od VMRO-DPMNE za Direkcijata za bezbednost i kontrarazuznavawe bil "paun" za vreme na vladeeweto na SDSM. Ova go izjavi samiot Florovski na sednicata na Sobraniskata komisija za vnatre{na politika {to se odr`a na 19 ovoj mesec, a na koja se rasprava{e za predlogot da se donese zakon za postapuvawe so dosiejata vodeni od Slu`bata za dr`avna bezbednost od 1945 godina.

Diskusijata na Florovski ja nadopolni zamenik-ministerot za vnatre{ni raboti, Refet Elmazi, koj istakna deka postojat soznanija za dosieja vodeni za lica od VMRO-DPMNE.

Gospodinot Lazar Kitanovski, porane{en minister za odbrana vo Vladata na SDSM, negira{e deka ~elnicite vo VMRO-DPMNE za vreme na vladeeweto na SDSM bile "pauni".


Biznis pred gr~kata Ambasada vo Skopje

2.000 MARKI DNEVNICA

Pi{uva: Mileva LAZOVA

Dokolku sakate so eden den ~ekawe da gi podnesete potrebnite dokumenti i sigurno da dobiete gr~ka viza, toa mo`ete da go realizirate ako gi anga`irate de`urnite ~eka~i i im platite 50 germanski marki. ^eka~ite pravat spisoci, a vie treba da se zapi{ete na toj spisok prethodniot den. Tie go dr`at redot samo vo tekot na no}ta, a liceto {to e zapi{ano na spisokot mora da se pojavi vo odredeno vreme, za da si gi podnese dokumentite. Nekoi gra|ani tvrdat deka ~eka~ite zarabotuvaat i do 2.000 gm dnevno.

Spored izjavite na gra|anite, sli~ni biznisi se slu~uvaat i pred drugite konzularni pretstavni{tva. Policajcite velat deka znaat za toj biznis, no ne mo`at da podnesat krivi~ni prijavi protiv niv, bidej}i toa bil interen dogovor me|u liceto {to ne saka da ~eka i ~eka~ot.


Skandalozni promeni vo rabotnoto vreme

LEB DO PLADNE VISKI DO POLNO]!

Pi{uva: @aklina MITEVSKA

Otsega pa natamu vo Makedonija dobro }e `iveat samo vitkite, pijanite i na~itanite lu|e koi nema mnogu da se gri`at za svojot izgled. Toa za niv }e go pravi Republi~kiot pazaren inspektorat, koj za vreme na praznicite i nedelite }e gi hrani samo do12 ~asot pretpladne. No, zatoa pak, }e im dozvoli da bidat pijani i veseli vo sekoe vreme. Ako ste gladni, napijte se ~a{ka rakija, taka }e zaboravite na gladot!

Za vakvata gri`a treba da mu zablagodarime na glavniot republi~ki pazaren inspektor, Pan~e Jordanovski, i "inovaciite" {to toj gi vovede vo Pravilnikot za rabota na objektite od trgovskata mre`a.


Sudski skandal

SO VETUVAWE DO SLOBODA

Pi{uva: Koce STOJMENOV

Minatiot petok od zatvor e osloboden policaecot Yvonko Vasev, obvinet za ubistvo na Severxan Ja{ari, telohranitel vo agencijata "Pepi}". Ovaa odluka e donesena vo sudnicata na Osnovniot sud Skopje 2 otkako obvinitelot Vilma Ruskovska podnese novi obvinenija protiv drugi dvajca telohraniteli od agencijata, koi bile vme{ani vo tepa~kata.

Pri osloboduvaweto, Vasev potpi{al vetuvawe deka nema da bega i deka redovno }e se javuva na site pokani vo Sudot. Inaku, tepa~kata vo koja podebeliot kraj go izvle~e policaecot Vasev, se slu~i na vtori juni minatata godina vo salata za zabava na studentskiot dom "Stiv Naumov", koga so slu`ben pi{tol Vasev smrtno go rani Ja{ari.