Uredete go prostorot

BOI ZA DOBRO RASPOLO@ENIE

Podgotvila: Rozita ZAKEVA

Pri ureduvaweto na prostorot vo koj{to rabotite neophodno e da se imaat predvid najva`nite karakteristiki na osnovnite boi:

@OLTA: Ova e neutralna boja i ja stimulira rabotnata, fizi~kata i umstvenata aktivnost. Sozdava prijatna i vedra atmosfera. Se prepora~uva za prostorii vo koi se izvr{uva rabota so brz ritam.

CRVENA: Go stimulira nervniot sistem, rabotata na mozokot, a ja zajaknuva i silata na muskulite. Vlijanieto na crvenata boja e mnogu silno, duri razdraznuva~ko, poradi {to treba da se upotrebuva na mali povr{ini i pretpazlivo. Nejzinite nijansi se prepora~uvaat za vnesuvawe na son~eva sve`ina vo prostorot.

PORTOKALOVA: Ima sli~ni osobini kako nijansite na crvenata boja. Se prepora~uva za lica so naru{en apetit, postari lica, lica skloni na melanhonija i sli~no, pri {to va`no e da se sozdade nenametliva kombinacija so preostanatite boi.

ZELENA: Vlijae smiruva~ki, no istovremeno stimulativno, go ubla`uva ~uvstvoto na zamor, pozitivno se odrazuva vrz strplivosta i vnimanieto, prijatna e za okoto i ne zamoruva.

SINA: Ovaa boja mo`e da se upotrebuva, no pretpazlivo. Svetlite tonovi na sinata boja oddavaat sve`ina, a iskustvoto poka`uva deka kaj vozrasnite vlijae smiruva~ki, pa se prepora~uva za prostorii za fizi~ki odmor. Temnite tonovi vlijaat deprimira~ki, poradi {to se prepora~uvaat za prostorii za smiruvawe na nervno rastroeni lica, ili za lica koi treba da se naveduvaat na spiewe.

VIOLETOVA: Vlijae uspivno i predizvikuva silno deprimira~ko raspolo`enie. Ja odzema energijata i gi usporuva biolo{kite funkcii na organite. Poradi toa ovaa boja vo praktikata naj~esto se odbegnuva.

BELA: Pretstavuva zbir na site boi. Iako ostava vpe~atok na red i ~istota, vlijae monotono i studeno. Ne treba da se upotrebuva sama na golemi povr{ini.

CRNA: Upotrebata na ovaa boja treba da se svede na minimum.

SIVA: Pretstavuva me{avina od bela i crna boja, poradi {to gi sodr`i site nivni osobini. Ne e efikasna, neutralna e i monotona poradi {to ne se prepora~uva sama za sebe. Vo kombinacija so posvetli i po`ivi boi i nijansi mo`e da se postignat optimalni efekti i prijaten ambient za rabota.