Rakomet

DIREKTNO VO PLEJ - OF

Pi{uva: Koce STOJMENOV

  • Na Evropskoto prvenstvo {to }e se odigra vo [vedska od 25 januari do 3 fevruari 2002 godina za prvpat }e nastapat 16 reprezentacii

Na Evropskoto prvenstvo {to }e se odigra vo [vedska od 25 januari - 3 fevruari 2002 godina za prvpat na edno evropsko prvenstvo }e nastapat 16 reprezentacii. Direkten plasman obezbedija prvite pet reprezentacii od poslednoto EP odr`ano vo Hrvatska i toa [vedska, aktuelen evropski prvak i organizator, Rusija, [panija, Francija i Slovenija. Za ostanatite 11 mesta }e se borat 37 reprezentacii od koi 12 odat direktno vo plej-of, a ostanatite }e bidat podeleni vo pet grupi, od koi prvite dve obezbeduvaat mesto vo plej-of.

Makedonija se nao|a vo priveligiranata grupa, zaedno so reprezentaciite na Hrvatska, ^e{ka, Portugalija, Jugoslavija, Danska, Island, Ukraina, Germanija, Polska, Norve{ka, Ukraina.