Festival na narodni instrumenti i pesni

"PECE ATANASOVSKI"

Pi{uva: Jasminka MARKOVSKA

Na 10 juni vo Prilep se odr`a tradicionalniot festival na narodni instrumenti i pesni "Pece Atanasovski". Na Festivalot u~estvuvaa okolu 350 u~esnici od zemjava i od stranstvo. Natprevaruva~kiot del, ve}e ~etvrt vek tradicionalno, se odr`a na dolnenskata Rudina, na 11 juni. Festivalot be{e zbogaten i so pridru`ni manifestacii i so otkrivawe na spomenikot na osnova~ot na Festivalot i legendata na makedonskot izvorno narodno tvore{tvo - Pece Atanasovski, vo negovoto rodno selo Dolneni.

J. M.