Otvoraweto i zatvoraweto na teatarskite igri vo Prilep

"^ERNODRINSKI" BEZ PAUNOVSKI!

Pi{uva: Jasminka MARKOVSKA

  • Dr`avniot teatarski festival "Vojdan ^ernodrinski" {to se odr`a vo Prilep, zavr{i na 12 juni so dodeluvaweto na nagradite za najdobrite
  • Nagradi deluvaa stimulativno za da se nadmine prose~nosta na Festivalot
  • Bitolskiot teatar gi "sobra" nagradite. Ovoj Teatar dobi vkupno devet nagradi

Trieset i pettiot festival "Vojdan ^ernodrinski" zapo~na so pretstavite - klasici na makedonskata drama, za da se dvi`i s# do sovremeniot makedonski tekst na Jugoslav Petrovski "Ele{nik" (baziran vrz korenite na makedonskata dramska tradicija) i za da se poso~i na makedonskoto dramsko tvore{tvo od 20-ot vek. Ovoj dr`aven teatarski Festival {to se odr`a vo Prilep zavr{i na 12 juni, vo 20 ~asot so dodeluvaweto na nagradite za najdobrite.

NAGRADI

@irito vo sostav Jordan Plevne{ (pretsedatel), Dimitrie Osmanli, Bedija Begovska, Refet Abazi i Ivan Dodovski nagradata za najdobra pretstava ja dodeli na "Makedonska krvava svadba" i na "Pe~albari", nagradata za najdobar dramski tekst e dodelena na Jugoslav Petrovski za "Ele{nik" (vo izvedba na teatarot "Jordan Haxi Konstantinov - Xinot" od Veles). Bitolskiot teatar gi "sobra" nagradite i za umetni~ko ostvaruvawe na pretstavata vo celina, za najdobra re`ija na Qup~o \eor|ievski, Gabriela Petru{evska ja dobi akterskata nagrada za ulogata na Cveta, grupata "Foltin" za muzika, a Blagoj Micevski za kostimite vo pretstavata "Makedonska krvava svadba" i "Pe~albari". "Pe~albari" od Anton Panov vo re`ija na Branko Brezovec ja dobi nagradata za najdobra sovremena scenska dramatizacija i transformacija na bitovata drama. Suzana @ivoradi} e nagradena za ulogata na Simka, a nagradata za najdobra scenografija ja dobi Vladimir Rizov. Nagradata "Trajko ^orevski", za najdobar mlad akter ja dobi Vasil Zafir~ev za ulogata na Janko vo pretstavata "Ele{nik", nagradata za aktersko ostvaruvawe ja dobi Sa{ka Dimitrovska, vo istata pretstava vo ulogata na Milka. Petar Temelkovski e nagraden za ulogata na Odisej vo pretstavata "Filoktet" na Qubi{a Georgievski {to be{e vo izvedba na Dramskiot teatar od Skopje. Toni Mihajlovski e nagraden za ulogata na Petar vo pretstavata "Budewe na proletta 2000-ta" na Ognen Georgievski, Blagoja Spirkovski e nagraden za najdobra epizodna uloga, za ulogata na Jon~e vo pretstavata na "Gradskiot saat" od Kole^a{ule {to be{e vo izvedba na Narodniot teatar "Vojdan ^ernodrinski" od Prilep.

PROSE^NOST

Golemiot broj nagradi deluvaa stimulativno za da se nadmine prose~nosta na festivalot, izjavi selektorot Bla`e Minevski koj isto taka ka`a i deka: "Godinava ni be{e nametnata selekcija - ako dokraj go branev estetskiot kriterium toga{ nema{e da ima festival". Za ovogodi{niot festival "Vojdan ^ernodrinski" Ilinka Petru{evska }e ka`e deka ni{to ne e napraveno za Domot na kulturata vo Prilep da izgleda festivalski, a kako odgovor na toa e izjavata na Risto Stefanovski, teatrolog, koj }e ka`e deka toa {to se slu~uva vo `ivotot se odrazuva i na festivalot.


Na otvoraweto na 35-ot dr`aven teatarski festival "Vojdan ^ernodrinski" ne prisustvuva{e ministerot za kultura, gospodinot Quben Paunovski, a na soop{tuvaweto na nagradite ne prisustvuva{e nitu eden od u~esnicite na Festivalot, nitu akteri, nitu re`iseri, ni avtori, osven akterot Jordan Vitanov koj inaku mora{e da e prisuten bidej}i e ~len na Upravniot odbor na Festivalot. Ete taka izgleda, otvoraweto i zatvoraweto na eden dr`aven makedonski teatarski festival.