Praznici

SVETI ERAZMO OHRIDSKI

Pi{uva: Marina STAMENKOVA

  • Kultot kon svetecot Erazmo s# u{te `ivee kaj ohri|ani koi veruvaat vo negovata iscelitelska mo} i na denot na Svetecot, koj ovaa godina se pa|a na petnaesetti juni, se molat vo negoviot hram i palat sve}a za zdravje, qubov i sre}a

Vo blizinata na Ohrid se nao|a pe{terska crkva posvetena na sveti Erazmo Ohridski. Erazmo bil svetec od Boga daruvan so ~udotvorna mo} i `iveel vo vremeto na carevite Dioklecijan i Maksimilijan. Patuvaj}i i propovedaj}i go Evangelieto stignal i do Ohrid. Toj vo Ohrid pokrstil mnogu lu|e, go voskresnal sinot na nekoj ~ovek i gi razurnal idolskite `rtvenici. Poradi takvata postapka bil obvinet kaj carot Maksimilijan koj mu naredil da se pokloni i da prinese `rtva na bakarniot kip na Zevs. No, golemiot svetec Erazmo so svojata ~udotvorna mo} napravil od statuata da izleze lamja i da go ispla{i narodot i carot. Po ovoj nastan sveti Erazmo pokrstil 20.000 lu|e za koi potoa carot naredil da se pogubat, a svetecot da se zatvori. Na Svetecot na pomo{ mu do{ol angelot koj go oslobodil. Toj pred smrtta se povlekol vo edna pe{tera kade {to go pominal ostatokot od `ivotot.

Kultot kon sveti Erazmo s# u{te `ivee kaj ohri|ani koi veruvaat vo negovata iscelitelska mo} i na denot na Svetecot, koj ovaa godina se pa|a na petnaesetti juni, se molat vo negoviot hram i palat sve}a za zdravje, qubov i sre}a.