Sliki od Matka

OGLEDALO NA PRIRODATA

Pi{uva: Rozita ZAKEVA

  • Ona {to ovde go sozdale racete na prirodata ne ostava nikogo ramnodu{en. Visoko nad karpite leta beloglaviot orel, koj go potvrduva postoeweto na `ivotot i na najvisokata to~ka

Vgnezdeno me|u visokite karpi i prekrasna nesekojdnevna priroda se nao|a ve{ta~koto ezero Matka. Ladnata voda na rekata Treska koja{to so svojot nemiren tek go formira ova ezero, gi pridvi`uva turbinite na Hidrocentralata. Ona {to ovde go sozdale racete na prirodata ne ostava nikogo ramnodu{en. Visoko nad karpite leta beloglaviot orel, koj go potvrduva postoeweto na `ivotot i na najvisokata to~ka. Kako vo ogledalo se otslikuvaat klisurite na povr{inata od vodata i s# dobiva sosema poinakva dimenzija, mnogu komponenti koi zaedno ~inat edna celina.

Vo celata kompozicija voda, zelenilo, karpi, ti{ina se vklopuva i manastirot "Sveti Andreja" izgraden vo 1389 godina. Manastirot e izgraden od Andreja Mrwa~evi}, sin na Volka{in i Elena, pomal brat na Krale Marko. Vo periodot koga e graden, mestoto bilo te{ko dostapno, 20 metri nad koritoto na rekata Treska. Denes, na oddale~enost od 17 kilometri od Skopje, posetitelite koi slu~ajno ili namerno se zateknale ovde, daleku od gradskiot mete`, mo`e da u`ivaat vo ona {to ~ovekot i prirodata ovde go sozdale.

Manastirot "Sveti Andreja"

Otslikuvawe na karpite vo ezerskata {ir

So ~amec po vodite na ezeroto

Rekata Treska go prodol`uva tekot niz svoeto korito

Hidrocentralata Matka

Kako peso~en ~asovnik se spojuvaat neboto i vodata