Sprotivni efekti od inicijativata na"Kultura"

MISIRKOV OSTANUVA VO MAKEDONIJA!

Prezemeno od "Utrinski vesnik"

  • Naslednicite na avtorskite prava go zabranija preobjavuvaweto na tekstovite od Koneski, Mitrev i Xambaz vo fototipnoto izdanie na knigata "Za makedonckite raboti"

Perfidniot obid na Knigoizda-telstvoto "Kultura" so montirani tolkuvawa da go dovede pod somnenie karakterot na deloto na Krste Misirkov, vidliv vo namerata da ponudi izdanie koe bi pretstavuvalo novo kriti~ko ~itawe, ne samo {to nema da se realizira, tuku e na pat da gi dade sprotivnite rezultati. Ve}e e sigurno deka najavenoto fototipno preobjavuvawe na znamenitata kniga "Za makedonckite raboti" ne }e mo`e da se realizira onaka kako {to ja imaa zamisleno porane{niot minister za kultura i porane{niot glaven i odgovoren urednik na "Kultura". A imeno: da se presnimi izdanieto od 1903 godina so vovednite tekstovi na dosega{nite izdanija, zbogateni u{te so tekst od - Dimitar Dimitrov. Jadicata e tokmu posledniot avtor, a prethodnite - Dare Xambaz, Bla`e Koneski, Dimitar Mitrev i Bla`e Ristovski treba{e da bidat finiot ambient vo koj u{te pofino }e se ~uvstvuva tolkuva~ot na Misirkov. No, najnapred Ristovski li~no, a potoa naslednicite na avtorskite prava na site predvideni avtori go otka`aa u~estvoto vo knigata. Poto~no zabranija tekstovite od Xambaz, Koneski i Mitrev da bidat pomesteni do tekstot na Dimitrov.

ZABRANA

Zabranata ja deponiraa vo Avtorskata agencija i vo "Kultura" so obrazlo`enie sosem isto so obrazlo`enieto na Bla`e Ristovski: deka imiwata na spomnatite avtori ne mo`at da bidat vo ista kniga so imeto na ~ovekot koj go problematizira nacionalniot karakter i na Misirkov i na makedonskiot narod vo celina. Toa, na primer, sosem jasno go naglasuvaat i Ilinka i Sofija Mitrevi, vo svoeto obra}awe do Avtorskata agencija:

Informirani sme deka Izdava~kata kuka "Kultura" podgotvuva fototipno izdanie na deloto na Krste Petkov Misirkov "Za makedonckite raboti". Izdava~ot predviduva, vo delot na predgovorite, vklu~uvawe studija od Dimitar Mitrev. Vo istoto izdanie e najaven i predgovor od Dimitar Dimitrov.

Poradi poznatite antimakedonski stavovi na Dimitar Dimitrov i poradi negovite problemati~ni interpretacii na deloto na Misirkov, neprifatlivo e i navredlivo pod isti korici da se najde i tekstot na na{iot tatko Dimitar Mitrev.

ZAKONOT

Kako naslednici na avtorskite prava go ZABRANUVAME pe~ateweto na studijata na Dimitar Mitrev vo ova fototipno izdanie na deloto na K.P.Misirkov.

Dokolku se po~ituva Zakonot za avtorski prava, izdava~ot ne smee da gi objavi tekstovite od spomnatite avtori. Dokolku, sepak, gi objavi }e bide prinuden svojot poteg da go brani na sud, mo`nost {to ja navestuvaat naslednicite na avtorskite prava na spomnatite avtori. Spored informaciite {to v~era gi dobivme od "Kultura" zasega celata rabota e vo miruvawe. Za toa }e odlu~el noviot sopstvenik na pretprijatieto koj }e se znae naskoro.

"Za makedonckite raboti" treba({e) da bide vtoroto fototipno izdanie. Prvoto e ve}e objaveno - "Zbornikot od Miladinovci", so eden nemu{t predgovor koj ni{to ne objasnuva, tokmu spored zamislata na prethodniot minister i prethodniot glaven urednik. Stanuva pove}e od jasno deka e napraven podolgoro~en proekt na perfiden na~in da se zasen~at fundamentalnite knigi na Makedoncite. No, poka`a Zbornikot, u{te poslikovito poka`uva Misirkov deka ne e ba{ lesno tie da bidat istisnati od Makedonija. Ne na Mitrev, na Koneski, ili na Ristovski, tuku na Dimitar Dimitrov ne mu e mestoto do Krste Misirkov. I od aspekt na negovata dolgogodi{na filozofsko-marksisti~ka preokupiranost i od aspekt na negovite izme{ani nacionalni opredelbi.

(G.S.)

Prezemeno od "Utrinski vesnik"