Vo Hinsdejl, Ilinois

PROSLAVA ZA "KIRIL I METODIJ"

Podgotvila: Marina STAMENKOVA

  • Vo ramkite na proslavata se odr`a i edno~asovna priredba podgotvena od Makedonskoto nedelno u~ili{te i igraornata grupa na MPC "Sveti Kiril i Metodij"

Makedonskata pravoslavna crkva "Sv Kiril i Metodij" od Hinsdejl, Ilinois, na 21 maj sve~eno go proslavi svojot patronen praznik.

Kako tradicija, sekoja godina se izbiraat novi kumovi na crkvata, a ovaa godina Van~o i Cveta Xajkovski go predadoa kumstvoto na novite kumovi Petar i Mirjana Zlidar.

Vo ramkite na proslavata se odr`a i edno~asovna priredba podgotvena od Makedonskoto nedelno u~ili{te i igraornata grupa na MPC "Sveti Kiril i Metodij". Po toj povod u~enicite go izvedoa recitalot "Slovo za Kiril i Metodij", a igraornata grupa odigra splet od makedonski ora.

Pretsedatelstvoto na MPC "Sveti Kiril i Metodij" im izrazi golema blagodarnost na site Makedonci i simpatizeri na makedonskiot narod, a svoja blagodarnost posebno ja upatuva na mladite generacii, koi neumorno i nesebi~no se zalagaat i vlo`uvaat napori za neguvawe i {irewe na makedonskata kultura, tradicii i obi~ai nadvor od granicite na Republika Makedonija.

Sve{tenikot Toni Josifovski na sve~enosta, me|u drugoto, re~e: "Treba da se gri`ime za svoite mladi pokolenija, za svoite deca i za svoite u~enici da ne trgnat po lo{i pati{ta, bidej}i svetot ostanuva na mladite".

Po toj povod na proslavata bea dodeleni pofalnici na site u~enici od Makedonskoto nedelno u~ili{te za postignatiot uspeh vo u~ebnata 1999/2000 godina, a na nastavniot personal im bea podeleni blagodarnici. Voedno, ovaa proslava go ozna~i i krajot na prvata u~ebna godina. Upisot za u~ebnata 2000/2001 godina }e zapo~ne na 27 avgust, a prviot ~as }e zapo~ne na desetti septemvri 2000 godina, vo 10. 00 ~asot.

Pretsedatelstvoto na MPC "Sveti Kiril i Metodij"

Idninata ostanuva na mladite