Koalicijata s# u{te bez vizija za ekonomska strategija!

GALOPIRAWE KON INFLATOREN [OK

Pi{uva: Rozita ZAKEVA

  • Pri~inite za inflacija vo momentov le`at vo poka~uvaweto na cenata na naftata i na naftenite derivati koi se osnoven energetski izvor
  • "Okta" pobara od Vladata da se ukine Odlukata na Sudot i da se napravi u{te edna korekcija vo cenata na naftata i naftenite derivati. Ova sekako }e bide na {teta na gra|anite i stopanstvenicite
  • @alno e {to vo Makedonija do den-denes ne e napravena ekonomska strategija, koja{to }e poka`e kade saka i kade treba da bide zemjava po deset godini razvoj, veli prof. d-r Irena Kikerkova od Ekonomskiot fakultet vo Skopje

Proda`bata na "Okta" predizvika niza problemi vo stopanstvoto i ekonomijata. Korekciite na cenata na naftata i naftenite derivati, koi se slu~ija vo mnogu kus period predizvikaa, najblago re~eno, panika me|u stopanstvenicite, bankarite i obi~niot ~ovek. Cenata na naftata i naftenite derivati, t.e. cenata na benzinot super 98, po~nuvaj}i od 47 denari stasa do 57 denari za litar, a se {pekulira deka }e dostigne do 60 denari.

Gr~kite investitori o~igledno se zainteresirani za na{ite pretprijatija i za investiraweto vo niv, iako ne ni ja priznavaat dr`avata. Vremeto minato i odnosot na na{iot ju`en sosed kon Makedonija se dovolen pokazatel deka nekoi raboti istorijata ne mo`e da gi izbri{e.

NOVI POSKAPUVAWA

I pokraj toa {to na svojata posledna pres-konferencija ministerkata za trgovija, gospo|a Milijana Danevska, istakna deka promeni vo cenata na naftata i naftenite derivati }e nema, vo javnosta povtorno se {pekulira so informacijata deka se o~ekuva u{te edno poskapuvawe. So donesenata Odluka na Ustavniot sud, koj privremeno gi zapre promenite vo cenata na osnovniot energetski izvor, "Okta" ne e zadovolna. Vsu{nost, vo fevruari ovaa godina Sobranieto donese Zakon za izmenuvawe na Zakonot za akcizi. Vo ~len 12 od Zakonot za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za akcizi (Slu`ben vesnik, 25/2000) stoi: "Osnovica za pla}awe na akciza pri uvoz na derivatite na nafta za koi Vladata na Republika Makedonija ne ja opredeluva maloproda`nata cena, e vrednosta na toj proizvod utvrdena spored carinski propisi vklu~uvaj}i gi carinata i drugite uvozni dava~ki {to se pla}aat pri uvoz". Spored ova, Vladata ne bi trebalo da ima nikakva vrska so korekcijata na cenata, no sepak taa se obiduva da napravi balans me|u barawata na "Okta" i Odlukata na Ustavniot sud. Poradi toa "Okta" pobara od Vladata da se ukine Odlukata na Sudot i da se napravi u{te edna korekcija vo cenata na naftata i naftenite derivati. Ova sekako }e bide na {teta na gra|anite i stopanstvenicite.

Spored svetskiot pazar se o~ekuva kon krajot na juli ovaa godina cenata za barel kone~no da zapre na 25 dolari.

NESTABILNA EKONOMIJA

Za toa kakvi se posledicite za stopanstvoto i ekonomijata od postojanite poka~uvawa na naftata i naftenite derivati, kako i padot na germanskata marka vo Makedonija, razgovaravme so prof. d-r Irena Kikerkova od Ekonomskiot fakultet vo Skopje.

Ekonomijata vo dr`avava e krajno nestabilna, zaradi toa {to ima mnogu kapaciteti koi{to imaat problemi so raboteweto, kako i zaradi dvi`eweto na denarot vo poslednite meseci, veli Kikerkova. Namaluvaweto na vrednosta na denarot vo odnos na germanskata marka poka`uva deka se slu~uva ne{to. Vsu{nost, zgolemuvaweto na vrednosta na germanskata marka ne e realno i ne e poradi toa {to industriskoto proizvodstvo e zgolemeno, tuku zatoa {to Narodnata banka na RM intervenira za da se spre~i pritisokot za pobaruva~kata na germanskata marka, a toa so cel da se ubla`i pojavata na inflatorno dvi`ewe na doma{niot pazar. Pri~inite za inflacija vo momentov le`at vo poka~uvaweto na cenata na naftata i na naftenite derivati koi se osnoven energetski izvor. Ako celata ovaa situacija potrae do dekemvri mo`na e golema inflacija, zatoa {to se zgolemuvaat i tro{ocite za transport {to direktno se vgraduvaat vo cenata na naftata i naftenite derivati. Tuka vsu{nost le`i i intervencijata na Narodna banka na Republika Makedonija.

STRANSKI INVESTICII

Procentualno od '98 - '99 godina gr~kite investitori gi ima najmnogu vo Makedonija. "Helenik petroleum" e neprikosnoven gazda na "Okta" i ima 51 otsto od akciite. O~igledno deka ovaa gre{ka Vladata }e se obide da ja ispravi so toa {to so prodavaweto na "Telekom", }e si obezbedi za sebe 51 otsto, a na kupuva~ot so ~ie{to ime s# u{te javno se {pekulira deka toa e gr~kiot "Oti", }e mu se prodadat 49 otsto od akciite. Vo vrska so proda`bata na "Telekom", koj dojde do ovaa faza od doma{nata ekonomija i finansiraweto vnatre, ne e jasno {to e krajnata cel, se zapra{a i g-|a Kikerkova, konstatiraj}i deka celta e samo da se zeme nekakov kapital vo ke{, a potoa se postavuva drugo pra{awe {to so toj kapital i kade istiot }e se investira ponatamu vo Makedonija. Koga se prodavaat firmi, parite od proda`bata dr`avata treba namenski da gi iskoristi. A, nikako za kupuvawe na u~ebnici, kako {to se slu~i so parite od proda`bata na "@elezara". Odnapred treba da se misli {to so parite od proda`bata, a postoi i Zakon {to so tie dr`avni monopoli, koi{to gi regulirala dr`avata, za da ne dojde do preterana eksploatacija na potro{uva~ite i da ne dojde do nabivawe na cenite na proizvodite i uslugite {to gi dava monopolot do krajnata granica na potro{uva~kata mo} na doma{niot pazar.

Gospo|ata Kikerkova za ekonomskata sostojba vo Makedonija veli: @alno e {to vo Makedonija do den-denes ne e napravena ekonomska strategija, koja{to }e poka`e kade saka i kade treba da bide zemjava po deset godini razvoj. Ne treba da se stavaat strategiite samo na hartija, tuku i da se realiziraat s# so cel da se izgradi edna zdrava ekonomija. Vizija kade odi zemjata nema, iako sakame da vlezeme vo Evropska unija.


INFLACIJA

Namaluvaweto na vrednosta na denarot vo odnos na germanskata marka poka`uva deka se slu~uva ne{to. Vsu{nost, zgolemuvaweto na vrednosta na germanskata marka ne e realno, i ne e poradi toa {to industriskoto proizvodstvo e zgolemeno, tuku e zaradi toa {to Narodnata banka intervenira za da se spre~i pritisokot za pobaruva~kata na germanskata marka, a toa so cel da se ubla`i pojavata na inflatorno dvi`ewe na doma{niot pazar, objasnuva prof. d-r Irena Kikerkova.


PRAZNI VETUVAWA

Vo predizbornite vetuvawa ovaa Vlada na svoite gra|ani im vetuva{e mnogu. Vo seto toa sekako najva`na be{e ekonomskata stabilnost na Makedonija. Poskapuvawata na cenite na strujata, benzinot, kako i voveduvawata na Danokot na dodadena vrednost, koj se donese vo interes na gra|anite, a vsu{nost zna~i 19 otsto na smetkite za struja, voda i telefon, a sekako i na mnogu drugi produkti, poka`uva ne{to sosema drugo.

"Ispolnuvawata" na vetuvawata na Vladata voop{to ne se vo soglasnost so interesite na nivniot elektorat. Od site sredbi so stranski dr`avnici i investitori narodot ne videl nikakov }ar, a od poskapuvawata s# pove}e se prazni negoviot xeb.