Kolku se ~uvstvuvate bezbedni vo Makedonija?

STRAV VO SOPSTVENIOT DOM

Podgotvile: Marina STAMENKOVA, Mileva LAZOVA

  • Site tie ekscesi koi se slu~uvaat, dali na granicata ili pak vo gradot, pridonesuvaat ~ovek da ne se ~uvstvuva bezbedno. Vlasta e taa {to treba da n# {titi zatoa {to narodot ja bira da mu obezbedi da se ~uvstvuva sigurno i za{titeno
  • Merki sekako treba da se prezemat. Podobro obu~uvawe na vojskata, pove}e obezbeduvawe na granicata i malku vlasta da se pogri`i za svojot narod i da gleda na nego kako na familija
  • Moe mislewe e deka makedonskiot narod ne se ~uvstvuva bezbedno vo svojata zemja

Neodamne{nite incidenti na makedonsko - jugoslovenskata granica predizvikaa bur-ni reakcii i negoduvawa vo javnosta. Se po~uvstvuva odreden strav i nesigurnost kaj gra|anite, kako za nivnata li~na bezbednost, taka i za bezbednosta na zemjata. Pretsedatelot na Makedonija brzo reagira{e i veti deka }e prezeme merki za da se zajakne bezbednosta na Makedonija od site ~etiri strani, no sepak situacijata e neizvesna vo o~ite na gra|anite.

Tokmu zatoa napravivme edna sonda`a me|u gra|anite za toa kolku tie se ~uvstvuvaat bezbedni vo sopstvenata dr`ava.

Penzioner od Skopje

To~no e deka ima nepravdi. Kaj se ~ulo da se strela vo grani~ari! Pretsedatelot pravilno i navremeno reagira{e. Se ~uvstvuvam relativno bezbedno. Treba pove}e disciplina i me|u lu|eto i me|u vojnicite.

Angel Teovski, nevraboten

Situacijata ne e stabilna, bidej}i ima mnogu pograni~ni incidenti. Pred s# bezbednosta na tie mladi vojnici koi se na granicata e zagrozena. Moe mislewe e deka makedonskiot narod ne se ~uvstvuva bezbedno vo svojata zemja i zatoa s# pove}e regruti ja napu{taat armijata ili pak ne ja ispolnuvaat taa obvrska kon dr`avata. Se slu~uvaat incidenti, sekakvi tepa~ki po ulicite i nasilstva sekojdnevno. Vo vrska so toa vlasta najdobro treba da znae kakvi merki treba da prezeme. Verojatno e potrebno pogolemo policisko obezbeduvawe za da ne se dopu{ti tolku golem porast na kriminalot i na {vercot.

Bo`o Stefkovski, penzioner

Jas li~no se ~uvstvuvam bezbedno, no mislam deka Makedonija sepak ne e bezbedna kako celina. Posebno ako se imaat predvid incidentite na granicata so severniot sosed, potoa lokalnite incidenti vo Skopje, so {to se poka`uva navistina deka vo Makedonija ne e bezbedno. Treba soodvetnite dr`avni organi da prezemat soodvetni merki i postojano da bidat aktivni vo taa smisla.

Pavlina, nevrabotena

Vo ovaa situacija momentalno ne se ~uvstvuvam bezbedno, osobeno po poslednite incidenti {to se slu~ija na granicata na zemjava. Jas li~no sum zagri`ena okolu bezbednosta na vojnicite zatoa {to imam sin koj treba da odi vo vojska i se pla{am, iskreno da vi ka`am, mnogu sum zagri`ena. Me|utoa, veruvam deka ne se pla{at samo roditelite koi imaat ili treba da ispratat sinovi vo vojska. Se pla{at i idnite regruti. Toa se sepak mladi lu|e koi se na pragot od svojot `ivot.Treba vlasta da si prezeme merki. Se nadevam deka }e bide podobro.

Vasilka Aleksovska, makedonski telekomunikacii

Sigurno deka ne se ~uvstvuvam bezbedno. Bezbednosnata situacija e nikakva zatoa {to nema profesionalna vojska, a mladi lu|e se ispra}aat na granica. Merki sekako treba da se prezemat. Podobro obu~uvawe na vojskata, pove}e obezbeduvawe na granicata, malku vlasta da se pogri`i za svojot narod i da gleda na nego kako na familija.

Vlatko Stojanovski, student

Se ~uvstvuvam bezbedno. Toa {to se slu~uva denovive se samo pograni~ni ekscesi i ne veruvam deka takvite incidenti }e navlezat vo vnatre{nosta. Sekoj ~ovek treba da ja ispolni voenata obvrska i jas voop{to ne se pla{am i ne begam od taa obvrska.

Stomatolog od Skopje

Site tie ekscesi koi se slu~uvaat, dali na granicata ili pak vo gradot pridonesuvaat ~ovek da ne se ~uvstvuva bezbedno. Vlasta e taa {to treba da n# {titi zatoa {to narodot ja bira da mu obezbedi da se ~uvstvuva sigurno i za{titeno. @alosno e vo dvaeset i prviot vek da se soo~uvame so takvi raboti i da bideme ograni~eni vo dvi`eweto. Dosega sme `iveele vo eden mir i spokojstvo, a denes iskreno da vi ka`am dojde vreme da se pla{ime za na{ite deca, pa duri i za vnucite.

Julijana, trgovec

Pri~inite poradi koi sum zagri`ena za bezbednosta e s# ova {to se slu~uva kaj nas i okolu nas. Dali }e se sredi, }e vidime. Postojat lu|e koi{to treba da vodat smetka, no ne mi se veruva deka toa go pravat. Kaj nas kako po obi~aj, za ni{to navremeno ne se reagira.

Branislav Nikolovski, moler

Ne se ~uvstvuvam bezbedno, odnosno zagri`en sum za ponatamo{niot razvoj na nastanite, bidej}i ova {to sega se slu~uva voop{to ne e nekoja garancija za sigurnost. Atakot vrz Armijata na Republika Makedonija pretstavuva i atak vrz dr`avata, a obi~niot gra|anin vo takva situacija se ~uvstvuva nesigurno.