Makedonska "problemati~na" kultura

MINISTER SO [MEK!

Po intervjuto so ministerot za kultura, Quben Paunovski, od 12 juni godinava, slobodno mo`e da se ka`e deka i Makedonija ima barem eden minister na "mesto" koj si ja znae rabotata. Ministerot za kultura ednostavno ima "{mek" za re{avawe na problemati~nite raboti {to korespondiraat so negovata va`na uloga.

Quben "odnovo" }e gradi tvrdini (Ohridskata tvrdina) za da mo`e i doma{nite, a i strancite "od visoko da gledaat" i da u`ivaat vo ubavoto (ubavo!). Me|u preostanatite ne{ta e i kone~noto (samo {to ne) funkcionirawe na istoriskiot potfat, "famoznata i edinstvena na svet" na{ata - makedonska, kulturno - nacionalna programa.

Makedonija so ovoj minister }e mu poka`e na svetot kako izgleda da se bide kulturen vo edna nekulturna sredina i kako edna dr`ava {to ekonomski se dr`i za konec, preku kulturata vleguva vo Evropa!

J.M.


Prodol`uvaat incidentite na makedonsko - jugoslovenskata granica

MAKEDONIJA DESTABILIZIRANA?

Za~estenite grani~ni incidenti s# pove}e ja voznemiruvaat na{ata javnost i se zakanuvaat da predizvikaat nejzina destabilizacija. Makedonskite gra|ani ve}e dve nedeli `iveat vo strav i neizvesnost deka se meta na napadi na kosovskite teroristi i neidentifikuvani grupi. Gospodinot Georgievski mnogu se trude{e da vospostavi dobrososedski odnosi so Kosovo, no negovite "petti sosedi" , ja zloupotrebuvaat negovata qubeznost. Iako sostojbata e alarmantna, za gospodinot Trajkovski granicata vo ovoj moment e cvrsto obezbedena kako nikoga{ dosega.

Na{ata javnost u{te pove}e ja voznemiruvaat i {pekulaciite za prisustvoto na albanska paravojska vo Makedonija, koja spored nekoi politi~ki partii e pipka na "OVK" na Kosovo. Razo~aruvawe predizvikuva i Predlog - zakonot za visokoto obrazovanie, spored koj me|unarodnata zaednica noviot privaten univerzitet }e go finansira vo prvite ~etiri godini.

@.M.


Parlamentaren skandal

NEMA PARI ZA PRATENICITE!

Vo Ministerstvoto za finansii negiraat deka ve}e nekolku dena e blokiran Buxetot na Sobranieto na Republika Makedonija i tvrdat oti parite redovno odat vo taa institucija. Tie negiraat duri i deka imaat soznanija za nadminuvawe na stapkata od 42 otsto vo buxetskata stavka „stoki i drugi uslugi“, koja be{e proektirana za prvite pet meseci od godinava, pa spored toa ne ni pratile nikakvo izvestuvawe do Sobranieto.

Deka tro{ocite na Parlamentot enormno se zgolemeni, potvrduvaat i nekoi pratenici. Spored presmetkata na eden pratenik od opozicijata, samo za izrabotka na materijalite i za isplatata na dnevnicite i patni tro{oci na pratenicite {to u~estvuvaa vo rabotata na komisiite i na Sobranieto za predlog-konvencijata za za{tita na malcinstvata me|u Makedonija i Albanija na pratenikot Stojan Andov, dosega se potro{eni okolu 130.000 germanski marki, iako taa s# u{te ne e stavena na glasawe.


Koj si igra so prirodata?

VE[TA^KI DO@DOVI BEZ DOGOVOR

Ministerot za `ivotna sredina, Toni Popovski, izjavi deka Ministerstvoto i Agencijata za obnova i razvoj ne bile konsultirani vo vrska so proektot za ve{ta~ki do`dovi i od niv ne e pobarana dozvola za eksperimentot. Ovoj proekt, ministerot sepak go oceni kako pozitiven za su{ata, karakteristi~na vo ovoj period od godinata. "Vakvi incidenti nema da se povtorat, barem ne bez koordinacija so RHMZ", veli ministerot. Blagodarenie na razvojot na tehnikata i vo Makedonija kone~no zapo~naa da se koristat takanare~enite sovremeni proekti. Vo zimata {to izmina najaktuelno, vo odnos na vremenskite priliki, be{e rasteruvaweto na maglata po aerodromskite pisti. Zna~i na problemite so maglata i do`dovite, t.e. su{ata kone~no im dojde krajot.

R.Z.