KAKO SE OBLEKUVATE?

Oblekata e del od sekojdnevieto na ~ovekot. Taa mo`e da ve podmladi, a istovremeno mo`e i da ve napravi seriozni, elegantni, sportski i sli~no. Stilot na ~ovekot se gradi i so negoviot izbor na obleka. Nekolku soveti, koi se nadevame deka }e vi pomognat vo izborot na va{ata obleka:

1. Ne sledete ja modata po sekoja cena.

2. Ako sakate da izgledate pomladi od godinite {to gi imate, so~uvajte ja sve`inata i originalnosta vo oblekuvaweto, a modata svedete ja na detali.

3. Izbegnete ja i drugata krajnost: ne se oblekuvajte konzervativno.

4. Dosadnata klasi~na obleka }e ve napravi da izgledate postari.

5. Sekoga{ izberete obleka vo koja }e se ~uvstvuvate komotno i prijatno.


ZA DOBAR IZGLED NA VA[ATA KOSA

Pogre{no odbrana frizura najmnogu mo`e da pridonese da izgledate postari. Zdrava i sjajna kosa bez ogled na frizurata, sekoga{ dava pomlad izgled. Neguvajte ja na toj na~in, taka {to sekoj mesec }e gi potstri`ete o{tetenite (rascvetani) vrvovi i }e napravite pakuvawe so dobar regenerator.

Oboenata kosa za edna do dve nijansi posvetla od prirodnata, }e go osve`i va{eto lice. A, frizurata mo`ete da ja napravite sami, ako prethodno vi e dobro oblikuvana.


KOPRIVA ZA SJAJ

Neprimernite {amponi, ~adot, suviot vozduh, nikotinot, preteranata upotreba na gelovi, lakovi, maltretirawata na kosata pri su{ewe so fen i mnogu drugi faktori mnogu vlijaat na sjajot na kosata. Vo bilnata apteka nabavete su{eni listovi od kopriva. Zemete dve la`ici i prelijte gi so eden litar vrela voda. Ostavete gi da miruvaat 45 minuti, a vo te~nosta izme{ajte la`ica te~en med. Ostavete potpolno da se izladi, pa iscedete ja. Posle mieweto so {ampon i plakneweto, ovaa podgotvena te~nost iskoristete ja za poslednoto plaknewe na kosata. Vo slu~aj da vi ostane, istata mo`ete da ja stavite vo fri`ider do slednoto miewe.