Rakomet

VISOK PORAZ I LO[O SUDEWE

Pi{uva: Koce STOJMENOV

  • Da spomneme deka Kometal \or~e Petrov }e podnese prigovor do Evropskata rakometna federacija poradi nastapot na Stanka Bo`ovi} i golmanot Natalija Rusna~enko, registrirani za vtorata ekipa na Hipo, koja isto taka se natprevaruva vo Prvata liga. Po 15 januari ovie rakometarki se registrirani za Hipo 2 i tie nemaat pravo da nastapat

Rakometarkite na Kometal \or~e Petrov po tretpat vo Viena se porazeni so visok rezultat. Rezultatot }e be{e sosema poinakov, dokolku danskite sudii ne bea tendenciozni, a toa vlijae{e vrz rezultatot. So pomo{ na sudiite, rezultatot e zgolemen za 3-4 gola.

Na ova bi go dodale i lo{iot den na rakometarkite na Kometal, pa taka rezultatot na krajot iznesuva devet golovi razlika za Hipo 32:23 (16:14). Razlikata e previsoka, no koga }e se zeme predvid tendencioznoto sudewe i faktot deka pred dve godini vo Skopje Hipo be{e porazen so sedum golovi razlika, zo{to da ne mo`e da se dostigne razlikata od devet golovi, razlika {to }e bide donesena od Viena.

Da spomneme deka Kometal \or~e Petrov }e podnese prigovor do Evropskata rakometna federacija poradi nastapot na Stanka Bo`ovi} i golmanot Natalija Rusna~enko, registrirani za vtorata ekipa na Hipo, koja isto taka se natprevaruva vo Prvata liga. Po 15 januari ovie rakometarki se registrirani za Hipo 2 i tie nemaat pravo da nastapat. Isto taka, Kometal \or~e Petrov }e se `ali poradi lo{oto sudewe na danskata dvojka Bo i Jensen i tie videosnimki }e se ispratat do EHF i Danskata rakometna federacija, za da se vidi kako sudele ovie sudii koi minatata godina vo Zagreb, zaradi lo{oto sudewe na natprevarot Badel - Barselona, bea fizi~ki napadnati.

Revan{ - natprevarot se igra na 27 maj vo Skopje, vo SRC "Kale" so po~etok vo 19 ~asot, na koj se nadevame deka |or~epetrovki }e uspeat da ja anuliraat prednosta na Hipo i po prvpat da se zakitat so titulata najdobri rakometarki na stariot kontinent.


Viena. Sala "Frajcajcentrum". Gleda~i: 2.000. Sudii Bo i Jensen od Danska. Sedmerci: Hipo 5 (2), Kometal \. Petrov 3 (2). Isklu~uvawa: Hipo - 8 minuti, Kometal \. Petrov - 8 minuti.

HIPO NIDEROSTERAJH: Rusna~enko, Xanxagava, Karkut 4, Bilobrk 1, Sipkus, Cilok, Ofenbek, Logvin 6, Fridrika{ 14 (3-1), Fric, Bo`ovi} 1, Mozgovaja 6 (1-0).

KOMETAL \OR^E PETROV: \uri}, Maslova, Kastratovi} 7, Platon 3, Velkova 2 (3-2), ^upi}, Radulovi}, Abramova 3, Kiseqova 4, Kolega 4, Boeva, Pavlov.