Nade`en karatist od Tetovo

VE[TINA ZA SAMOODBRANA

Pi{uva: Koce STOJMENOV

  • Go sakam karateto. Sakam da prodol`am da treniram i s# dodeka sum `iv }e se zanimavam so karate. Nikoga{ nema da go zloupotrebam karateto, osven vo samoodbrana ili da gi za{titam poslabite lu|e, istakna mladiot Todor~e Gin~evski.

Todor~e Gin~evski e roden 1992 godina vo Tetovo i e u~enik vo OU "Goce Del~ev" vo Tetovo. Od pettata godina, od gradinka, e oble~en vo kimono. Denes e ~len na Karate - klubot "Partizan" od Tetovo. Todor~e ima osvoeno okolu pet medali, a pozna~aen mu e peharot za osvoenoto prvo mesto vo "kumite" na vozrast od 8-10 godini na Novogodi{niot turnir "Tetovo '99". No, najdrag mu e peharot osvoen na prvenstvoto "Osiek 2000".

Maliot tetov~anec Todor~e Gin~evski e eden od perspektivnite makedonski karatisti, koj na otvorenoto prvenstvo "Osiek 2000" {to se odr`a na 13 maj vo kata, vo kategorijata na pioneri go osvoi prvoto mesto. Na Turnirot u~estvuvaa okolu 600 karatisti, a vo kategorijata na Todor~e nastapija okolu pedesetina. Na ovoj Turnir u~estvuvaa karatisti od Ungarija, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska i Makedonija. Vo svojata kategorija toj e pomal za dve do tri godini, a vo kati - za ~etiri godini od ostanatite karatisti.

Kolku se vlo`uva vo karateto vo Republika Hrvatska zboruva podatokot deka pokrovitel na Turnirot e gradona~alnikot na Osiek, a ~esta da go otvori mu pripadna na japonskiot ambasador vo Hrvatska.

Go sakam karateto. Sakam da prodol`am da treniram i s# dodeka sum `iv }e se zanimavam so karate. Nikoga{ nema da go zloupotrebam karateto, osven vo samoodbrana ili da gi za{titam poslabite lu|e, istakna mladiot Todor~e Gin~evski.

Todor~e vo karateto najmalku vnimanie posvetuva na stilot vadari - miren pat, najmiroqubiviot sport od karate - ve{tinite. Godinite ne mu dozvoluvaat brzo da napreduva, pa zatoa vo bliska idnina }e go brani siniot pojas.

Vo Makedonija, veli @ivko Petru{ev, trenerot na Todor~e Gin~evski i KK "Partizan" - Tetovo, malku vnimanie se posvetuva na poedine~nite sportovi. Toa ne e slu~aj so ekipnite sportovi: fudbal, ko{arka, rakomet itn. Za da otideme vo Osiek, tro{ocite bea na na{ grb. Finansiite bea od Klubot i od u~enicite.

Vo Osiek be{e ubavo da si Makedonec. Tamu ubavo n# pre~eka edna grupa pe~albari - Makedonci.

Todor~e Gin~evski e pokanet da zeme u~estvo na Otvorenoto prvenstvo na Republika Hrvatska{to, koe{to }e se odr`i na 27 maj vo Zagreb. Na Prvenstvoto }e u~estvuva kako pretstavnik na Sestilskiot sojuz na Makedonija.

Mu se zablagodaruvam na nedelnikot "Makedonsko sonce" i gi pozdravuvam karatistite od Makedonija i od celiot svet, istakna na krajot Todor~e Gin~evski.