Promocija na dve zbirki poezija

QUBOVTA NAD SE

Pi{uva: Aneta POPANTOSKA

Na 10 maj vo "Salon 19.19" se odr`a promocija na dve zbirki poezija od Aleksandra Nikolovska - Vasileva, pod naslov "Mea culpa" i "Ludilo i smrt".

Zbirkata "Mea culpa" e sostavena od dva dela: "Sinilata na proletta" i "Yvezda na Severnoto More", dodeka zbirkata "Ludilo i smrt" e sostavena od tri dela i toa: "Razmisluvawa", "Spokoj" i "Ni{ki od zboguvawa".

Pesnite na Aleksandra Nikolovska - Vasileva izobiluvaat so lirska senzibilnost, so iskreni misli za qubovta i tagata.

Karakteristi~no za nejzinata poezija se kratkite lapidarni pesni, koi{to se odraz na nejziniot iskren pristap kon poetskata materija. Aleksandra Nikolovska - Vasileva ima ~uvstvo za ekonomi~nost i vo svoite zbirki posebno vnimanie im posvetuva na najva`nite du{evni treperewa i egzaltacii. Nejzina osnovna preokupacija e nejziniot vnatre{en svet, nejzinite sekojdnevni do`ivuvawa, komunikacijata so lu|eto, sonot. Sepak, nad site ovie raboti stoi - qubovta. Kaj nea taa ne e povr{na, tuku dlaboka, do`iveana, iskrena, a ponekoga{ i raneta.

Nekoj re~e. Od tvojata qubov se izluduva ili umira. Gi ~uvstvuvam i dvete. I ludiloto i smrtta.

("Ludilo i smrt")

I ovie posledni poetski zbirki, "Mea culpa" i "Ludilo i smrt", ne se ni{to drugo osven edna lirska meditacija, koja{to ~itatelot ne go ostava ramnodu{en.


Aleksandra Nikolovska - Vasileva e rodena vo 1950 godina. Qubovta kon poezijata ja iska`uva u{te vo svoite rani godini, koga i zapo~nuva so javno pretstavuvawe na svoite stihovi. Nejzinite pesni se nagradeni na pove}e konkursi. Avtor e na slednite zbirki poezija:

- "Razdelba so vodata"

- "Amajlija za mojata bolest" (epistolarno obra}awe do tebe)

- "Metafori~ki arabeski"

- "Nemiri"

- "@ena" (za tebe qubov bezimena)

- "Mirisot na zadocnetata qubov"