Obra}awe na Mitropolitot Evropski g. Gorazd vo Elvangen, Germanija

MPC - DUHOVNA MATICA ZA MAKEDONCITE VO SVETOT

  • Pove}e ne sme robovi, si imame vo du{ata svoja tatkovina Makedonija, kade i da se nao|ame, i majka Makedonska pravoslavna crkva koja duhovno }e n# napojuva i hrani

Po povod praznikot vo ~est na svetite bra}a Kiril i Metodij vo Elvangen, Germanija govor odr`a Mitropolitot g. Gorazd. Govorot go objavuvame vo celost.

"Najsilnite fakti za besmrtnosta na ~ovekot e Hristovoto Voskresenie za koe sv. Apostol Pavle napi{a na Korintjanite: 'Ako Hristos ne voskresnal, prazna e na{ata propoved, prazna e na{ata vera' (Kor. 15.14). No, ete Hristos Voskresna od mrtvite i kako {to po Adama site umiraat, taka po Hrista site }e o`iveat (1Kor.15.20 i 22). Na{ata sveta Makedonska pravoslavna crkva gi ~estvuva ovie denovi na golemite ramnoapostoli i prosvetiteli sv. Kiril i Metodij solunski ~udotvorci.

Sveti ramnoapostol Metodi solunski ~udotvorec vaka pi{uva za Hristovoto voskresenie: 'Ako ima nastan na koj mo`at da se svedat site nastani od `ivotot na Gospoda Isusa Hrista, apostolite i voop{to seto hristijanstvo, toga{ toj nastan e Hristovoto Voskresenie! Za{to, sveto Evangelskite zapovedi, preporaki upatstva, ~udesa napraveni od Bogo~ovekot Gospod Isus Hristos se vistinski vistini za negovoto ve~no `iveewe i postoewe vo vek i vekov'.

Se osvetija i prosvetija na{ite prosvetiteli i u~iteli sv. Kiril i Metodij od Voskresnatiot Gospod Isus Hristos, koj gi proslavi za ve~ni vremiwa.

Krajot na prviot milenium go ozna~ija tokmu Makedoncite so istoriskata Moravska misija na svetite ramnoapostoli sv. Kiril i Metodij solunski ~udotvorci so nivnite u~enici, prosvetuvaj}i ja Makedonija, t.e Evropa. A, potoa vo Ohrid udiraa Svetiklimentovite kambani, navestuvaj}i go po~etokot na vtoriot milenium so prviot univerzitet na evropskiot kontinent.

Krajot pak, na vtoriot milenium go ozna~i suverena Republika Makedonija i nacionalnata vozobnovena Ohridska arhiepiskopija vo liceto na MPC.

Sladok i ve~en plod na dr`avata i svetata Makedonska pravoslavna crkva e Evropskata eparhija, koja postoi pove}e od pet godini i ve~no }e postoi za site Vas Svetiklimentovi ~eda, da ve prosvetuvame i osvetluvame so svetoto pravoslavno u~ewe i prosvetluvawe! Zatoa bra}a i sestri raduvajte se za vistinsko crkovno nacionalno preporoduvawe!

Pove}e ne sme robovi, si imame vo du{ata svoja tatkovina Makedonija, kade i da se nao|ame, i majka Makedonska pravoslavna crkva koja duhovno }e n# napojuva i hrani.

Neka e sre}no i mnoguvekovno ~estvuvaweto na golemite staromakedonski prosvetiteli, u~iteli i ~udotvorci sv.Kiril i Metodij solunski ~udotvorci, sv. Kliment i Naum i site makedonski svetiteli zakriluvani od Majka sv. Bogorodica.

HRISTOS VOSKRESE, NA MNOGAJA LETA


OD @ITIETO NA METODIJA

Filozofot odej}i na Sud , mu re~e na brata si Metodija: "Eve brate nie dvajcata bevme vpregnati da orame edna brazda i jas pa|am na nivata, okon~uvaj}i gi svoite dni, a ti mo{ne mnogu ja qubi{ gorata. No, nemoj zaradi gorata da go ostavi{ na{eto u~ewe, zo{to so nego }e bide{ spasen".

OD @ITIETO NA KIRILA

Koga be{e deteto na sedum godini soni son, pa im go raska`a na tatka si i na majka si i im re~e: "Sobiraj}i gi site devojki od na{iot grad, strategot mi re~e: 'Odberi edna od niv, koja saka{ za sopruga i pomo{ni~ka sprema tebe'. A jas gi poglednav site i otkako gi razgledav, dogledav edna, najubava od site, so svetlo lice, bogato ukrasena so zlatni |erdani i biseri i so sekakov nakit. Imeto i be{e Sofija, t.e. mudrost. Ja odbrav nea".