Makedonski hendikep

ZO[TO NEMAME GRB!?

Blagoja Radevski

Ponekoga{ si velam daj jas so edna raka da si go potstegnam ortom~eto i da si pojdam vo rajot ili vo pekolot. Seedno. Mo`ebi vo rajot baraat pari, pa }e me stavat vo pekolot

Mo`ebi nesum edinstven, no jas sum eden od mnogute Makedonci koi razmisluvaat za na{ata mala i ubava dr`avi~ka, koja iljadnici godini postoela so imeto MAKEDONIJA, a nejzinite `iteli se narekuvale Makedonci. Vo nea se rodile i `iveele moite pradedovci, dedovci i moite roditeli.

Vo nea se rodil i na{iot prv u~itel Konstantin Filozof. Taka se ra|ale razni u~eni i neu~eni lu|e, brojni makedonski dejci i patrioti. Vo ovaa sveta zemja se rodiv i jas, potomok na Filip i Aleksandar Makedonski.

Jas, kako li~nost, rastev i se gordeev so na{ata tatkovina, sozdadov semejstvo i `iveam vo nea. Sega se pra{uvam {to ponatamu!? Dali i ponatamu treba da `iveam vo nea. Mojot odgovor e deka i ponatamu treba da ostanam tuka. Problemot so moite finansii e golem, a vo mojata dr`ava s# pote{ko se `ivee. Platite mali, a `ivotnite tro{oci -golemi. Ortomata mi se stega okolu vratot. Decata rastat, a nivnite pobaruvawe se s# pogolemi. Ponekoga{ si velam daj jas so edna raka da si go potstegnam ortom~eto i da si pojdam vo rajot ili vo pekolot. Seedno. Mo`ebi vo rajot baraat pari, pa }e me stavat vo pekolot.

So pari }e se snajdam nekako, no i tuka imam problem.

@ANDARMOT I SELANECOT

Jas sum hristijanin, a vo hristijanskata vera ne e dozvoleno samoubistvo. Ne! Ne! Ne sum korka~. ]e si go vrzam ortom~eto okolu vratot i op, so mene e gotovo. Mene }e me nema. ]e pojdam vo rajot, vo ubavinata... No, dali e taka?!

Koga mene }e me nema dali mojata dr`ava }e se gri`i za decata!? Dali tie }e se {etaat slobodno vo nea?! Ima iljadnici pra{awa koi me ma~at, a na koi samiot ne mo`am da si odgovoram. Ponekoga{ }e si razmislam i na glas }e si re~am: "Pa, jas nemam grb!" Se se}avam kako mal, dedo mi \or|ija - ^akmakot od Priblici mu raska`uva{e edna prikazna za `andarmot i selanecot. Nejzinata sodr`ina be{e vakva: "Eden selanec od Rakitnica, naemen rabotnik, argat kaj nekojsi beg na ~iflikot vo Sopotnica, Demir Hisarsko za da pojde doma i da si gi vidi de~iwata sakal da si go skrati patot, pa zatoa namesto po podolgiot Gorni pat, trgnal po pokusiot, ama polo{iot. Taka toj trgnal niz patot po Sredno Pole, ama toj pat zavr{uval do edna niva so `ito. Kutriot, zastanal malku da zeme du{a. Sednal na me|ata pokraj `itoto, go zemal bardeto, se napil malku vodi~ka, no bidej}i bil mnogu izmoren padnal vo son. Go zdogledal `andarmot kako spie vo `itoto, go mavnal so kloca i go odnel vo `andarmerijata.

Tamu go pra{ale dali saka da plati za {tetata {to ja napravil spiej}i vo `itoto ili da go tepaat.

"Jas sum siromav i nemam pari da platam", im odgovoril selanecot. Go legnale na podot, a `andarmite go udirale po nozete, racete, glavata, a toj postojano vikal: "Olele, grbot!! Olele grbot!" Toga{ eden od niv se setil i go pra{al zo{to toj postojano vika deka go boli grbot, a tie voop{to ne go udirale po nego. Na toa selanecot im odgovoril: "Da imav jas grb, nema{e da me tepate"

"OLELE GRBOT"

Taka zavr{uva{e prikaznata, no bidej}i jas toga{ bev mnogu mal i ne razbirav, mnogu go pra{uvav dedo mi {to sakal toj da ka`e, a na toa toj mi odgovori: "E, vnu~ko, vnu~ko... Vnu~ko moj mal". "Koga }e porasne{, s# }e razbere{. Sega dedo }e ti ka`e. Grbot milo moe vnu~e zna~i pari, a parite se sila. Koga ima{ pari mo`e{ da kupi{ s#. Da imal kutriot selanec pari, nemalo da go tepaat".

Sega, koga porasnav, povtorno se setiv za grbot na selanecot. Zastanav na prozorecot i kolku {to me dr`i glasot viknav: - "Olele grbot!!!" ti{ina... Povtorno viknav. Pak ti{ina. Nikoj ne se javuva. Si pomisliv deka site imaat grb i ne gi boli. Ne bilo taka. Po nekolku minuti nekoj zatropa na vratata "ete gi `andarmite", si rekov.

Ja otvoram vratata siot prebleden, tresej}i se od strav i {to }e vidam!? Sosedot!!! Vleguva toj tivko, sednuva na stol~eto i tivko mi veli: "Ne sekiraj se. Site nie nemame grb. Ete, deneska bev vo mati~noto. Si dadov pedeset orliwa za paso{. Mislev deka }e ~ekam pet-{est meseci, no paso{ot za pet minuti be{e gotov. Go staviv vo xebot i si zaminav. Koga otidov doma, {to }e vidam. Na nego nema{e grb!!"

Sega jas se pra{uvam zo{to nemame grb!!! Pominaa deset godini od vozobnovuvaweto na na{ata dr`ava, se smenija nekolku vladi, ministri, pratenici.

Sega sme nezavisni, a s# u{te go nemame najsvetoto, najubavoto. S# u{te na{ite pretsedateli na Vladata, ministri i pratenici ne go imaat izglasano zakonot za GRBOT NA REPUBLIKA MAKEDONIJA. Jas sega se zakolnuvam deka vo {est ~asot nautro }e vikam "Olele grbot". Belki nekoj od na{ite pretsedateli na Vladata, ministri i pratenici }e se seti na mene, }e se seti za na{ata bibliska zemja i za grbot na Republika Makedonija.

So po~it, no bez grb - Makedonec.