Folk-fest "Valandovo 2000"

"SPOMEN VALANDOVSKI" - POBEDNIK

Pi{uva: Koce STOJMENOV

Na {esnaesettiot Folk-fest "Valandovo 2000" na koj bea ispolneti 36 novosozdadeni narodni muzi~ki numeri nagradite gi ponesoa slednive li~nosti: Od publikata - prvata nagrada ja osvoi kompozicijata na Goran Ala~ki "Spomen valandovski" vo ispolnenie na Efto Pupinovski; vtorata nagrada ja osvoi kompozicijata na Todor Zafkov "Letaj sokole" vo ispolnenie na Elena Georgieva, tretata nagrada ja osvoi kompozicijata na Mile Barbarovski "Rob sum tvoj" vo ispolnenie na Goce Arnaudov; Od `irito - prvata nagrada ja osvoi kompozicijata na D. Pavlovski "Denes taa zbor }e dava" vo ispolnenie na Petar Ne~ovski, vtorata nagrada ja osvoi kompozicijata na Milan Zafkov "Portite na du{ata" vo ispolnenie na Biljan Stojanovski i tretata nagrada ja podelija kompoziciite na D. Masevski i Il~o Jovanov "Zaigraj so mene" i "Moja li~na Rumena" vo ispolnenie na Pero Hristov, odnosno Du{ko Georgievski.

Pokraj ovie, na festivalot se dodeleni i slednive nagradi: najdobar tekst ima{e Katerina Todorovska so "Portite na du{ata" vo ispolnenie na Biljan Stojanovski; Nagradata za najdobra intrerpretacija i nagradata na Zdru`enieto na estradnite umetnici na Makedonija ja osvoi Zuica Lazova za kompozicijata na Qup~o Trajkovski Fis "Baram qubov" i nagradata za najdobar debitant ja osvoi grupata "Bolero" so Biljana Gavrovska.