Na denot na Hristovoto voskresnuvawe

VELIGDENSKA TRPEZA

Pi{uva: Rozita ZAKEVA

Crvenata boja na jajceto ja ozna~uva Isusovata krv. Na Veligden, najgolemiot hristijanski praznik, zadol`itelno treba da se vapsuvaat crveni jajca. Potoa, jajcata mo`e da se vapsuvaat vo razni boi, so razni {ari, s# spored mo`nostite i materijalot, koj go imate. Na denot na Hristovoto voskresnuvawe, veligdenskata trpeza napravete ja nesekojdnevna, prazni~na. Dokolku gi o~ekuvate va{ite prijateli i rodnini za ru~ek, posakajte im dobredojde so zborovite: "Isus voskrese", na {to treba da vi otpozdravat so "Vistina voskrese". A, eve i nekolku soveti koi }e ja zbogatat va{ata trpeza.

1. Golema ~okoladna koko{ka, obvitkana vo folija, smestena vo pletena ko{nica od bambus, aran`irana so cvetovi i ~okoladni jajca, isto taka obvitkani vo folija, mo`e da bide mnogu ubav detal na va{ata sve~ena trpeza. Toa sekako najmnogu }e ja privle~e qubopitnosta na najmladite.

2. Priborot za jadewe zbogatatete go so dva srebreni solarnika, vo forma na jajce, a ukraseni so ma{nata na qubovta. Ova neka bide u{te edno iznenaduvawe na Veligden.

3. Veligdenskata trpeza mo`ete da ja zbogatite i so prekrasno ukraseni kola~i i poga~i, so interesni formi i figuri koi{to go simboliziraat hristijanstvoto. Za niv vi se potrebni bra{no, jajca, marcipan i mnogu drugi produkti, a sekako najva`na e va{ata kreativnost.