Izlo`ba vo MANU

"RANI I LUZNI"

Pi{uva: Jasminka MARKOVSKA

  • Vo izlo`beniot salon na Makedonskata akademija na naukite i umetnostite, na 12 april be{e otvorena izlo`ba na sliki na poznatiot makedonski avtor Vasko Ta{kovski. Izlo`bata e imenuvana - "Rani i luzni", a ja otvori g. Klime Korobar

Za vrednosta na delata na slikarot Ta{kovski imaat govoreno i doma{nite i stranskite likovni kriti~ari i istori~ari na likovnata umetnost, no za toa govorat i brojnite izlo`bi na ovoj avtor, a istovremeno i faktot deka Vasko Ta{kovski e eden od najrenomiranite makedonski avtori za koj se ~ulo i ras~ulo vo svetot.


SLIKI ZA RAZMISLUVAWE

Do eden martovski den vo osumdesettite godini vo moite sliki ima{e mnogu crni dupki, kiborzi i nepoznati letala, rani {to krvavat, deponii so rea na skapano `elezo, 'r|osani plodovi, neproto~ni vodi vo mrtvi reki, negostoqubivi pejza`i i zabraneti zoni.

So pojavata na noviot ciklus "Korewa i organizmi", se ra|aa i novi svetovi so mnogu svetlina, mnogu sina boja i golem spektar od topli boi {to di{at so `ivot.

So sinite boi gi popolnuvav crnite dupki na neboto, so zelenite gi krpev krvavite rani na zemjata. 'Rte{e i raste{e noviot pejza` vo novite sliki.

I povtorno vo eden martovski den ne se rodi proletta. Se otvorija rani na neboto, na zemjata, na lu|eto, {to od sebe, {to od drugite, za da stanat luzni i da izbledat vo zaboravot na belinata.

Minatoto go zaboravivme, sega{nosta ja trpime, a za idninata ne mislime. Koi sme nie i {to sakame tuka i sega?

Avtorot