Kadrovski ili politi~ki promeni?!

DIREKTORSKA KOMEDIJA VO NACIONALNIOT TEATAR

Pi{uva: Jasminka MARKOVSKA

  • Vlado Cvetanoski podnese ostavka od mestoto generalen direktor na Makedonskiot nacionalen teatar
  • Na18 april 2000 godini Vladata na Republika Makedonija, na svojata sednica ja donese Odlukata za imenuvawe na nov direktor na MNT, i toa Branko Cvetkovski, dosega{niot glaven urednik na izdava~kata ku}a "Kultura"

Na 18 ovoj mesec Vladata na Republika Makedonija, na svojata sednica ja donese Odlukata za imenuvawe na nov direktor na MNT, i toa, Branko Cvetkovski, dosega{niot glaven urednik na izdava~kata ku}a "Kultura". Za negovoto imenuvawe zamenikot-minister Blagoja ^orevski, koj voedno e zadol`en za kadrovska politika vo ova Ministerstvo i koj dolgo vreme rabote{e vo teatar, ne e upaten za imenuvaweto na noviot direktor, a pak ministerot Paunovski koj, se razbira e upaten, nema poseben komentar zo{to (pak ne) na direktorskoto mesto na edna teatarska ku}a ne bi postavil ~ovek koj dosega rabotel vo izdava~ka ku}a. Vrabotenite, pak, vo Dramata na MNT ne go komentiraat doa|aweto na noviot direktor so obrazlo`enie deka ne go poznavaat.

Kolku za potsetuvawe, prvo Vlado Cvetanoski podnese ostavka od mestoto generalen direktor na Makedonskiot nacionalen teatar, bidej}i nema{e pari za da se izdr`at site pritisoci od vrabotenite koi si baraa "normalna" i redovna plata, poto~no nema{e pari za podobruvawe na sevkupnite uslovi vo Ku}ata. Potoa sleduva{e - haos. ^lenovite na Komisijata za kandidirawe na generalen direktor na MNT (S. Hristovski, A. Mijovska, N. Borsova, T. [opov, K. Mitanovski i D. Angelov) koi za direktor go sakaat Boris Tanaskov, pred javnosta gi iznesoa slednive podatoci: za samo tri meseci Cvetan Stojanovski vo bifeto na MNT napravil smetka od 688.155 denari i deka za dva nastapa vo "Boemi" zel po 45.000 denari (inaku, direktorot na Operata - Cvetanoski be{e fizi~ki napadnat od klarinetistot Stev~e Acevski koj vlegol vo kancelarijata na Stojanovski so dokumentite za zemeni honorari). Za "Don Karlos" {to be{e so sofiska scenografija i kostimi i {to ~etiri pati se izveduva{e se potro{eni 70.000 germanski marki, a za ~etiri direktorski mobilni telefoni se plateni 28.000 germanski marki, za eden mesec! Isto taka, demek, parite za popravka na pokrivot na MNT bile potro{eni za avans za rabota na operskata pretstava "Lidija Makedonska", a isto taka bil avansiran i honorarot na Jordan Plevne{.

]e bide li epilogot vo stilot na Pecko:

"Ni donesoa nov direktor vo MNT!

"Neka vi e so sre}a!"

"Velat: Doprva so noviot }e bide komedija!"

"Ako...i komedijata e teatar"