VELIGDENSKI ANGELSKI GLASOVI!

Pi{uva: Dragan ZAFIROV

Po povod 2000 godini na hristijanstvoto vo Arhiepsiskopskiot hram "Sv. Kliment Ohridski" na den 21.4. 2000 petok se odr`a sve~en veligdenski koncert na horot pri istoimenata crkva. Pod dirigenskata palka na gospodinot Pan~e Josifov pee{e horot pri hramot vo prisustvo na vernici i gosti, pretsedatelot na verskite zaednici, gospodinot Naumov, Mitropolitot Polo{ko-kumanovski gospodin Kiril i sve{tenici. Programata be{e bogata i site duhovni kompozicii koi{to gi ispea horot go poka`aa uspehot, veli~enstvenosta i raspeanosta so mo{ne talentiranite race na maestroto Josifov. Taa ve~er Hramot be{e pretvoren vo edna poeti~na metafora na horskoto peewe, bidej}i zlatnite glasovi na izveduva~ite i na izvonrednite solisti Svetlana Donkonska, Ana Stamenkovska, Serafina Fantauza, Neven Siljanovski i Igor Durlovski bea kreatori na edno vistinsko duhovno peewe. Site kompozicii bea napoeni so edna bo`estvenost koja vo srcata na prisutnite be{e kako melem na du{ata.

Ovoj kameren me{an hor formiran 1992 godina opstojuva i deluva pri Arhiepiskopskiot hram "Sv. Kliment Ohridski" - Skopje, gi opslu`uva potrebite na MPC i pee vo nedelite i praznicite na svetata liturgija vo Soborniot arhiepiskopski hram. Toj, voedno zema u~estvo i na drugi manifestacii i sve~enosti vo ramkite na MPC.

Horot gostuval i pove}epati u~estvuval na celove~erni koncerti na "Ohridsko leto", po gradovite vo Makedonija, na me|unarodniot festival na pravoslavna duhovna muzika vo Sofija - Bugarija i Hajnova - Polska, kade {to e nagraden so me|unaroden laureat za visoki dostreli vo duhovnata muzika. Vo posledno vreme horot osobeno vnimanie posvetuva na izvedbata na de{ifrirawe duhovni kompozicii koi datiraat od VIII i IX vek, a se harominiziraat od eminentni makedonski kompozitori. Zatoa so dostojni zborovi za visokoumetni~ki dostrel, ovoj hor pretstavuva edna nova svetlina vo makedonskoto horsko peewe. Da zavr{am so nekolku topli zborovi. Dolgotrajnite aplauzi od strana na prisutnite vo Hramot, pretstavuva{e najdobra promocija na ovoj vid umetnost. Atmosferata na ovaa veligdenska horska ve~er se iska~i na vistinskoto skalilo so odu{evenosta na publikata, so golemite aplaudirawa, so prodol`uvaweto na traeweto na koncertot, so novi kompozicii, koi ne bea vo programata. Na ovoj me{an kameren hor "Sv. Kliment Ohridski" mu po`eluvame veligdenska radost vo noviot milenium.