VELIGDEN 2000 GODINA

Pi{uva: Dragan ZAFIROV

Po~ituvani ~itateli, vernici na hristijanstvoto! Pred nas e najgolemiot hristijanski praznik, Veligden, a ovaa godina go slavime i jubilejot 2000 godini od Hristovoto ra|awe. Vo site na{i hramovi vo dr`avava i dijasporata }e bidat zapaleni veligdenskite kandila i sve}i. Kambanite }e go razlevaat svoeto eho vo ova na{e Gospodovo prostranstvo i pravoslavnite Makedonci vo celiot svet }e ja peat pesnata nad pesnite "Hristos voskresna od mrtvite, so smrtta, smrtta ja pobedi i na tie {to bea vo grobovite `ivot im dade". So ovaa pesna, site pravoslavni hristijani, so kr{eweto na crvenite jajca }e si gi podadat racete na qubovta, }e zaboravat na zloto, nedorazbirawata i siroma{tijata. So polni trpezi }e go proslavat praznikot.

"Hristos voskresna - vajstina voskresna", 40 dena }e se pozdravuvaat vernicite i so molitvata kon Boga }e ja slavat pobedata nad smrtta, pobedata nad zloto, qubovta kon spasenieto, ve~niot `ivot.

Taka }e se pozdravuvame i }e peeme s# do Spasovden koga Gospod se voznel na neboto za da dojde povtorno na zemjata, za da ni go podari ve~niot `ivot. Verskata stranica na svetskiot nedelnik "Makedonsko sonce" Vi gi ~estita veligdenski praznici i Vi posakuva mnogu zdravje i sre}a.

Pravoslavni hristijani kade i da ste vo svetot, za obedinuvawe i zaedni~ki `ivot qubej}i go Gospoda, za dobrobit na tatkovinata i za na{ata Pravoslavna makedonska Svetiklimentova crkva, i za poglavarot Negovoto Bla`enstvo g.g. Stefan

"Hristos voskresna - vajstina voskresna"