Forum

BISTA KOJA VOZNEMIRUVA

Slu`ba za informirawe na DPM

Odbele`uvaweto na godi{ninata od smrtta na pripadnikot na OVK Mujdin Aliu, vo tetovskoto selo Poroj, definitivno go legalizira dejstvuvaweto na OVK na teritorijata na RM. Kako poinaku da se protolkuva otkrivaweto na bista, na op{testven imot bez potrebna soglasnost i dozvola od nadle`nite institucii, so manifestirawe na golemoalbanskata kauza, so uniformirani lica i komandanti na OVK, so mno{tvo znamiwa na stranska dr`ava, sprotivno na zakonite na RM i naglasena euforija na pove}e iljadi gra|ani, samo ja potvrduva vistinata deka na ovie prostori definitivno ne funkcionira i ne se ~uvstvuva pravnata dr`ava.

Ako nepo~ituvaweto na Ustavot i zakonite na RM e kriterium za relaksirani me|uetni~ki odnosi, toga{ Vladata na RM e vo golema zabluda.

Prisustvoto na ovaa manifestacija na ~elnici na pove}e politi~ki partii na Albancite me|u koi i Menduh Ta~i, Imer Imeri, a osobeno zagri`enosta na nealbanskoto naselenie na ovie prostori poka`uva deka zapo~nuva krajnata i mnogu opasna faza za realizirawe na celite na golemoalbanskata kauza.

Pove}e~asovnoto blokirawe zaradi ovaa manifestacija na patot Tetovo - Vratnica, samo go zgolemi revoltot i zagri`enosta na gra|anite na Tetovo i okolnite naseleni mesta, koi so golema vozbuda reagiraa vo Demokratskata partija na Makedonija.

Vo imeto na site niv, vo imeto na site slobodoqubivi i demokratski orientirani gra|ani kako i vo imeto na ~lenovite simpatizerite na DPM so pravo barame izjasnuvawe na aktuelnata vlast vo odnos na ovaa smislena i organizirana provokacija, koja dopolnitelno gi uslo`nuva vkupnite sostojbi vo RM.