Forum

NAFTOVODOT SOLUN - SKOPJE

Stefan Donevski - Majka

Izgradbata na naftovodot Solun - Skopje e apsolutno nepotrebna rabota, no be{e glavnata mamka na Grcite da ja dobijat Rafinerijata "Okta", pod mnogu povolni ekonomski uslovi, odnosno so pla}awe na po~ek. So drugi zborovi "koga }e zarabotime, toga{ so zarabotkata }e vi platime". Germancite za vakvi trgovski zdelki velat "Geschenk" (podarok). Takov podarok im napravi na{ata mlada Vlada na iskusnite biznis-volci od Grcija.

Naftovod se gradi samo tamu kade {to nema dobri soobra}ajni vrski, niz pustini kako {to se Emiratite ili planinski masivi kako {to e povrzuvaweto na naftenite izvori na Kaspiskoto More so Crno More. Vo na{iot slu~aj imame idealna `elezni~ka vrska i avtopat pome|u Solun i Skopje.

Grcite, sega isklu~ivo ja koristat `eleznicata za transport na naftata do Skopje. Toj pat e evtin i prakti~en. Vo dogovorot so Vladata se predviduva transportnite tro{oci na naftovodot da bidat poskapi od `eleznicata, okolu 23 dolari po ton. Toa zna~i deka Grcite sakaat mnogu brzo da si gi povratat vlo`enite pari od naftovodot. Se razbira, toa }e odi od xebot na makedonskiot potro{uva~. So toa neminovno se postavuva pra{aweto zo{to e potreben naftovod, koga cenata na transportot e pogolema od `elezni~kiot transport. Denovive vo pe~atot ~itame deka rabotnite uslovi na gradili{tata za naftovodot bile katastrofalni. Dodeka gr~kite rabotnici imale dnevnica od 250 gm, Makedoncite samo 25 gm. Na toa mladiot minister za finansii non{alantno bi odgovoril "Toa e privaten dogovor, Vladata ne se me{a". Od ekonomski aspekt ne e potreben komentar na ovie dnevnici, mnogu pova`en e zdravstveniot faktor na koj se izlo`eni na{ite rabotnici. Za kontrola na zavaruvanite cevki se upotrebuval specijalen gama-aparat, koj zra~i rendgenski i radioaktivni zraci. Dodeka gr~kite rabotnici imale specijalna obleka od olovno platno, na{ite rabotnici rabotat prakti~no po ko{uli. Ovie opasni zra~ewa predizvikuvaat opasni kancerogeni zaboluvawa na koski, leukemija i drugo. Kade e vo ovoj slu~aj vladinata uprava za za{tita na rabotnikot? Dali taa voop{to vo Makedonija postoi ili se pojavuva koga e ve}e docna, koga nekoj ~ovek }e propadne i }e se otepa vo nekoja otvorena skopska {ahta ili vo tehni~ki neispravnite liftovi vo Skopje!? Za toa, Vladata mnogu ne se interesira, tie ne odat pe{ki, ne propa|aat vo dupki, se vozat vo debeli mercedesi, toa im bilo malku, pa sega sakaat debeli "krajsleri", a rabotnikot neka gine. Za{titata na rabotnikot na rabotnoto mesto e najva`en faktori vo evropskite zemji. Dotamu o~igledno ovaa Vlada ne stignala, za niv e va`no da se pojavat so novi kostimi, sini ko{uli, a nekoi i so "leptir - ma{ni", niz skopskite picerii i kafuliwa, a rabotnikot neka gine.