Ko~anski sekojdnevija

NE KUPUVAJTE BRZA HRANA OD SEKOJ UGOSTITELSKI OBJEKT

Pi{uva: Koce STOJMENOV

  • Kupeniot proizvod go zavitkuvaat vo nekvalitetna hartija koja e so dimenzii 10 h 10 sm, a dokolku pobarate salveti za da si gi zabri{ete izmastenite race, so ironija i napadni zborovi }e ve upatat da si kupite vo najbliskata prodavnica ili da slezete vo koritoto na Ko~anska Reka i tamu da se zamiete!!!
  • lNa krajot, potro{uva~ot go pla}a sendvi~ot, a ugostitelot so izmastenite race gi zema parite i so istata masnotija ti vra}a kusur!!!

Ko~ani, gradot na orizot i naj~istiot grad vo Republika Makedonija, vo po~etokot na ovoj vek raste i se razviva kako i ostanatite gradovi vo dr`avata. Promenite {to nastanaa so voveduvaweto na pluralizmot, pove}epartizmot, zgolemenata privatizacija na op{testveniot imot i otvorawe na novi objekti vo privatni race, se pojavija i novi pristapi na trgovcite, t.e. prodava~ite kon mu{teriite, ~ist, kulturen, navremen i nasmean odnos so cel da se pridobie liceto {to kupuva, da ja odbere nivnata stoka.

Vo toa vreme se prestroija i objektite {to proizveduvaat i nudat brza hrana, se prilagodija kon kvalitet i brzina. Sepak, vo toa vreme na brzi promeni, se zaboravaat odredeni mali postapki pri uslu`uvaweto na mu{terijata, vo burekxilnica treba da se ~eka podolgo vreme, burekot, bani~kata, gevrekot i sli~no se fa}aat so race, zaboravaj}i ja {tipalkata "doma na klavir". Zgora na toa, kupeniot proizvod go zavitkuvaat vo nekvalitetna hartija koja e so dimenzii 10 x10 sm, a dokolku pobarate salveti za da si gi zabri{ete izmastenite race, so ironija i napadni zborovi }e ve upatat da si kupite vo najbliskata prodavnica ili da slezete vo koritoto na Ko~anska Reka i tamu da se zamiete!!!

U{te ponekulturni se odredeni sendvi~ari kade {to pleskavicata, namesto so viqu{ka ili {tipalka, skaraxijata ja prevrtuva so sopstvenite race. Potoa, pleskavicata so istite izvalkani race se zema i se stava vo lep~eto, koe pak e nekolku dena staro i ne mo`e da se prese~e nitu so pila. Od brzina se zaborava deka pomfritot e topol i deka za negovo stavawe vo lep~eto ili vo ~inijata e potrebna {tipalka. Koga }e se privr{i so podgotvuvaweto na sendvi~ot, qubezno ve pra{uvaat dali sakate ke~ap ili majonez, a tie se tolku standardni {to samite sendvi~ari zaboravile kolku voda mo`at da primat za da ne se zabele`i!!!

Na krajot, potro{uva~ot go pla}a sendvi~ot, a ugostitelot so izmastenite race gi zema parite i so istata masnotija ti vra}a kusur!!!

Pri zapo~nuvaweto so jadewe od sendvi~ot se {iri tolku prijatna mirizba {to ne bi pomislile da se vratite na istoto mesto i da kupite brza hrana, podobro e da pri~ekate bidej}i doma{niot obrok e najdobar.

Sepak, na krajot da ka`eme deka ovoj tekst ne se odnesuva na site ugostitelski objekti {to nudat brza hrana tuku samo na onie koe se obiduvaat da bidat ugostiteli!!!