Uspe{na akcija na MVR vo suzbivawe na trgovijata so droga

ZA SRE]A, POLOVINA TON MARIHUANA NE DOJDE DO CELTA

Pi{uva: Mileva LAZOVA

  • Vo period od ~etiri meseci, koga se zapleneti pove}e vidovi droga, zaedno so koli~inata na marihuana, koja e vo ovoj slu~aj zapleneta, ve}e e postignato ona nivo na zapleni, koi se realizirale vo tekot na cela 1999 godina

Kolku e rasprostraneta trgovijata so droga na na{ite prostori, dokaz ni e zgolemeniot broj na mladi lu|e zafateni so ova zlo. No sepak, MVR ne miruva. Minatata nedela, Upravata za suzbivawe na nedozvolena trgovija so droga, sprovede u{te edna uspe{na akcija za prekinuvawe na u{te eden narko-sinxir. Zna~ajno e deka polovina ton marihuana nema da dojde do krajnata cel, do zavisnicite (koi doznavaj}i za ova, }e bidat najmnogu pogodeni) ne samo starite, tuku i novite koi bi bile potencijalni `rtvi na ovaa epidemija.

Od Nova godina, pa navamu, MVR kontaktira{e so mediumite preku pismeni soop{tenija zatoa {to akciite baraa takov tretman, no po ovaa uspe{na akcija, ocenkata na rakovodstvoto na Ministerstvoto be{e deka e potrebno da se izleze so pres-konferencija na koja }e se prezentira uspe{nosta na ovaa isklu~itelno va`na akcija. Se raboti za sedma akcija na zaplenuvawe na droga, od po~etokot na ovaa godina. Vo period od ~etiri meseci, koga se zapleneti pove}e vidovi droga zaedno so koli~inata na marihuana, koja e vo ovoj slu~aj zapleneta, ve}e e postignato ona nivo na zapleneta droga, koi se realizirale vo tekot na cela 1999 godina.

VISOKOKVALITETNA DROGA

Na grani~niot premin ]afasan, za vlez vo Makedonija od Albanija, vo tovarno vozilo so albanski registarski tabli~ki, vo specijalno vgraden bunker zad kabinata na voza~ot bile otkrieni pakuvawa so marihuana. Spored na~inot na prenesuvawe na drogata i spored karakteristi~niot na~in na pakuvawe, ekspertite tvrdat deka se raboti za marihuana sobrana od tri razli~ni lokacii vo Republika Albanija. Se raboti za nevoobi~aeno kvalitetna marihuana, koja bila proizvedena od cvetovite na bilka koja sodr`i golemo koli~estvo na THC. Otkrieni se 465 kilogrami, spakuvani vo 468 paket~iwa, nameneti za makedonskiot narko-pazar.

GOLEM PROFIT NA TU\A [TETA

Dokolku zaplenetata marihuana stigne{e do racete na na{ite narko-dileri, se pretpostavuva deka cenata na eden kilogram bi dostignala do 1000 gm, na golemo, a dodeka prodavana na sitno, po gramovi, cenata mo`ela da dostigne i do 3000 gm po kilogram. Ottuka mo`e da se zaklu~i kolkava zarabotuva~ka }e imaa organizatorite (koi sigurno bile mnogumina, bidej}i za da se proizvede i spakuva tolku golema koli~ina droga, bara vlo`uvawe golem fizi~ki trud) na ovaa pratka i koi bi bile posledicite, dokolku ovaa koli~ina na droga stigne{e do na{ite narko-zavisnici. Obvinetiot voza~ e 37-godi{en albanski dr`avjanin, koj dokolku uspe{no ja prenese{e drogata do celta, }e zarabote{e okolu 5000 gm. No, do vinovnikot ve}e e podnesena krivi~na prijava i spored Zakonot za krivi~na postapka storitelot i zaplenetata droga se predadeni vo Osnovniot sud vo Struga. MVR smeta deka se raboti za organizirana grupa, koja svojot ilegalen biznis naj~esto go naso~uvala vo pravec Albanija-Grcija, taka {to del od drogata vleguva i vo Makedonija za potrebite na ovde{niot narko-pazar. Bidej}i, ovoj pat drogata bila nameneta za Makedonija se raboti na toa da se otkrijat makedonskite dr`avjani, koi se vku~eni vo ovoj biznis i toj lanec do kraj da se razotkrie. Polovina ton droga ne se otkriva sekojdnevno ni vo svetot, pa ni vo Makedonija.