Ministerstvoto za informacii

VLADATA OTVORENA ZA MEDIUMITE

Pi{uva: Rozita ZAKEVA

  • Bexeti gi kritikuva{e mediumskite ku}i, koi za ovaa Vlada postojano pi{uvaat negativno, pa se zapra{a "ne vidoa li ni{to pozitivno vo nejzinata rabota?"
  • Zaklu~ok na obete strani be{e deka tr~aweto po hodnici so mikrofon vo raka e navistina nedostoinstveno za lu|eto od novinarskata profesija i vo idnina ministerot veti deka }e se zalaga za prostorija vo koja }e ima rabotna sredba, a novinarite nema da bidat prinudeni da gi brkaat lu|eto od Vladata i od ministerstvata

Dali vo idnina makedonskite ministri, koi po nacionalnost ne se Albanci treba da u~at albanski za da mo`at na na{ite kolegi novinari od albanskite mediumi da im se obra}aat na nivniot maj~in jazin? Ministerot za informacii, Vebi Bexeti ovie problemi gi nema zatoa {to albanskiot jazik "odli~no go vladee", pa zatoa na novinarite im se obrati na dvata jazika. Sepak sredbata i pokraj ova pomina vo rabotna atmosfera, razmena na mislewa, me|u novinarite i ministerot, za rabotata na ova Ministerstvo. Sredbata be{e neformalna, so cel kako da se postigne otvorenost na Vladata i oraganite na upravata.

KOMUNIKACIJA NA VLADATA SO MEDIUMITE

Spored ministerot Bexeti, prvite uspesi se postignati na Devettata sednica na Vladata, kade {to e razgledana informacijata za poefikasno mediumsko prezentirawe i produktivnata komunikacija so javnosta. Vo me|uvreme se odreduvaat i portparoli od sekoe ministerstvo, za komunikaciija so javnite mediumi. Na Sednicata se donesoa i nekoi zaklu~oci: Vladata da opredeli lice za odnosi so javnosta, koe istovremeno }e ja izvr{uva i zada~ata portparol na Vladata; Se zadol`uvaat resornite ministerstva da opredelat lice od svojot sostav, koe }e bide odgovorno za komunikacija so javnosta, samostojno ili preku Ministerstvoto za informacii; Se obvrzuvaat ministerstvata da odredat priemen den za mediumite (najmalku edna{ mese~no); Ministerstvata da podgotvat mediumski planovi za nastap pred javnosta; Vladata da odredi prostorija vo ramkite na Vladiniot kompleks {to }e slu`i kako pres-centar i raboten prostor vo koj akreditiranite novinari }e gi izvr{uvaat svoite kontakti so vladinite funkcioneri; Za uspe{no ostvaruvawe na uloga na koordinator na vladinite aktivnosti, Ministerstvoto za informacii da podgotvi Programa za kadrovsko zajaknuvawe, pred s#, so kvaliteten novinarski kadar.

MRTV ILI RTVM?!

Ovie aktivnosti na Ministerstvoto za informacii se so cel Vladata da bide {to po transparentna. Napadot vrz Zakonot za javno informirawe govori za edna neprincipielnost na novinarite so cel da dobijat poeni kaj javnosta. Bexeti gi kritikuva{e mediumskite ku}i, koi za ovaa Vlada postojano pi{uvaat negativno, pa se zapra{a "ne vidoa li ni{to pozitivno vo nejzinata rabota?". "Ova neka bide prva rabotna sredba so novinarite, a vo idnina praktika }e bide da imame vakvi po~esti sredbi", re~e Bexeti. Pritoa, toj si dade za pravo da gi podeli novinarite na opozicioni i provladini (od dr`avnite informativni ku}i). Ova kaj novinarite predizvika revolt i diskusija, dali na niv treba da se gleda profesionalno ili partiski. Zaklu~ok na obete strani be{e deka tr~aweto po hodnici so mikrofon vo raka e navistina nedostoinstveno za lu|eto od novinarskata profesija i vo idnina ministerot veti deka }e se zalaga za prostorija vo koja }e ima rabotni sredbi, a novinarite nema da bidat prinudeni da gi brkaat lu|eto od Vladata i od ministerstvata. Novinar od "Fqaka" go postavi pra{aweto okolu imeto na Makedonskata radiotelevizija koe{to spored nego treba da bide Radiotelevizija na Makedonija, na {to ministerot potvrdi deka imeto makedonska zna~i deka e nameneta samo za Makedoncite, a pritoa zaboravi deka i toj e Makedonec od albanska nacionalnost i deka vtoriot kanal na Makedonskata radiotelevizija emituva emisii i vesti na albanski jazik. Na rabotnata sredba se najavi i otvarawe na me|unaroden pres-centar.