Razmisluvawa me|u dve dremnuvawa

UM KOLKU ZA EDNA KOKO[KA

Dreme: Slobodan DON^EVSKI

Minatata godina, gospodinot Premier, na praznikot Pro~ka, otide vo sosednata dr`ava da pobara pro{ka vo imeto na site nas koi veruvame deka na taa dr`ava ni{to ne sme & zgre{ile. Toga{ sfativ deka bez razlika dali postoela gre{ka ili ne, vo duhot na verata risjanska treba da se pojde kaj postariot da mu se iska`e po~ituvawe i da se pobara pro{ka.

Taka mislev i toj ~in na Premirot go opravduvav no, koga se setiv deka makedonskiot narod - makedonskata dr`ava se postari od site sosedi, postapkata na Premierot ne ja opravdav. Sepak, bidej}i be{e Pro~ka, a i od faktot {to Premierot e mlado avangardno mom~e, neupateno vo bo`jite raboti, si rekov neka mu e prosteno. Taka pomisliv i si rekov deka sosedite }e ja sfatat zabludata na Premierot, pa ovaa godina tie }e poitaat i }e pobaraat pro{ka od makedonskiot narod za site nepravdi {to mu gi imaat napraveno so godini. Se nadevam deka i gre{kata na mladiot axamija - Premirot, }e ja ispravat. Vo eden takov letargi~en son sonuvav deka Pro~ka ovaa godina }e bide veli~estvena i od Boga blagoslovena. Za `al, toj son ne mi se ispolni. Sega koga dremam i razmisluvam, se setiv na Parlamentot koga gospodinot Go{ev predlo`i da se raspi{at novi izbori, bidej}i SDSM i VMRO ne mo`at da se razberat okolu pe~ateweto na knigata na Fr~ko i nabavkata na kowite za potrebite (ili nepotrebni kowi) na Ministerstvoto za vnatre{ni raboti. Gospodinot Go{ev dodade deka po raspi{uvaweto na predvremenite izbori, vlasta da ja osvoi LDP koja po brza postapka }e gi razre{i site problemi, site }e bidat so ~isti race, a spomnatite kowi so ~isti kopita. Na toa, bla`eniot i vozvi{eniot sveti Savo, odnosno gospodinot Savo, vo negov {eretski stil, re~e: "[to & se saka na koko{kata, toa si sonuva". Ostana tajna dali gospodinot Savo misle{e samo na gospodinot Go{ev ili pak na celata Liberalnodemokratska partija!? Bidej}i Go{ev na toa ne reagira{e, mo`e da se sfati deka negovata partija e sposobna i ima avtoritet kako edna koko{ka!

No, da go ostavime Parlamentot i da se vratime na praznikot Pro~ka. Sosedite so netrpenie go ~ekaa ovoj praznik, ne da pobarat pro~ka, tuku vo negovi o~i da napravat golema gre{ka. Na nekolku dena pred Pro~ka, bugarskiot Sud so Dekret ja zabrani registracijata na Makedoncite vo taa dr`ava, "OMO - Ilinden-Pirin". Prinudeni od javnosta, Premierot i Pretsedatelot na dr`avata dadoa polovi~ni i sme{ni izjavi {to, od moja strana, ne zaslu`uvaat da gi komentiram. S# u{te ne mi e poznato dali tie tajno ne oti{le kaj "nivnite" "postari" bra}a da baraat Pro~ka za polure~enoto.

Malite partii koi najmnogu gi pogodi gre{kata na bugarskiot Sud nabrzina organiziraa miren protest pred bugarskata Ambasada no, od pogolemite nema{e nikoj. Spored brojnosta na u~esnicite na ovoj sobir mo`e da se konstatira deka vo ovaa dr`ava ima malku lu|e, a seto ostanato se raznovidni `ivotni.

Mislam deka samo lu|eto reagiraat na nacionalnoto dostoinstvo i samo lu|eto baraat da se po~ituva toa {to se. Zna~i deka samo tie lu|e {to izlegle na mitingot pred bugarskata Ambasada se ~uvstvuvaat Makedonci i se zasegnati so negiraweto od sosedna Bugarija. Kolku {to znam jas, od moeto selsko sto~arsko iskustvo, edinstveno na `ivotnite im e seedno kako }e gi vika{. Za niv e va`no samo da ima seno i slama za da go napolnat stomakot. Taka na primer, volot mo`e{ da go narekuva{ kow, magare, koza, sviwa, ovca, {to bilo i toj nema da te nabode. Samo bledo }e te pogledne i }e po~ne da pase treva, ne obiduvaj}i se nitu da te slu{ne, nitu da te razbere. Toj edinstveno }e reagira ako go mavne{ so nekoj stap, no i toga{ nema da ti vrati, tuku }e pobegne za da si ja spasi ko`ata. Isto taka i volkot ili me~kata mo`e{ da gi narekuva{ zajci, srni, ~avki {to bilo, tie nema da reagiraat no, ako frli{ so pu{ka }e pobegnat. No, ako se obide{ da im go odzeme{ jadeweto, }e te rastrgnat. Tie sepak se borat za ne{to. Ne mi e jasno (osven mal broj na lu|e), vo koja grupa spa|aat `ivotnite vo Makedonija. Vo grupata na divi yverovi ne mo`at da se vbrojat, a nitu pak vo grupata na pitomite doma{ni `ivotni.

Doma{nite `ivotni ne reagiraat na nacionalnata pripadnost, mirni se, ama sepak se polezni.

Ne znam, po~ituvani ~itateli, mo`ebi i ostanatite `ivotni za koi pogore stanuva zbor se polezni no, verojatno za nekoi tu|i sajbii, bidej}i spored nivnoto odnesuvawe i rabotno anga`irawe za dr`avata vo koja pasat treva vo niedno pole ne se polezni.

Praznikot Pro~ka, vaka ili onaka, si pomina tivko, bez nekoi posebni slu~uvawa. Spored moite soznanija nikoj od nikogo ne pobara pro{ka kako nikoj na nikogo, da ne mu zgre{il ni{to. [to `ivotinki }e sme, se pra{uvam vo ova moe dremlivo razmisluvawe. Zarem tolku mnogu sme ispravni, vo {to jas otvoreno se somnevam!? Ne mo`am da razberam dali navistina sme mnogu ~esni ili pak imame um kolku edna koko{ka?!

Ako do sledniot broj, po~ituvani ~itateli, najdam odgovor na ova pra{awe }e vi se javam, a toga{ ~itajte me pak.