Mali soveti za nega

KOSATA GO SLU[A GELOT

Podgotvila: Aneta POPANTOSKA

Sakate da imate poslu{na kosa i uredna frizura? Toa }e vi go ovozmo`i gelot so mnogu jak koncentrat za zacvrstuvawe. Zna~i, ako sakate cvrstina, gelot neka vi bide prv izbor. No, morame da napomeneme deka gelot prili~no ja masti kosata, a ~estata upotreba mo`e da bide pri~ina za pojava na prvut. Se stava i na vodena i na suva kosa. Ako ne sakate lepliv izgled, upotrebuvajte go vo mali koli~ini, pred s#, na suva kosa.