Vie i va{eto dete

ZELENO SVETLO DO ^ETVRTATA GODINA

Podgotvila: Rozita ZAKEVA

Neodamne{nite ispituvawa poka`uvaat deka cuclata na deteto e vistinsko bogatstvo. Taa spre~uva malite deca da ja koristat svojata prirodna cucla, palecot. Toa e navika koja mo`e da stane opasna od dve pri~ini. Pred s#, pritisokot na palecot na zabite i na nepceto mo`e da ja deformira ustata, za razlika od cuclata koja e meka i pretstavuva oblik na maj~inata bradavica. Zaradi cicaweto na palecot mo`at da se predizvikaat problemi vo ustata na deteto. Sosema druga e pri~inata {to decata te{ko se odviknuvaat od cicaweto na palecot i ~esto mo`e da se vidi dete od devet do deset godini so palecot vo usta. Istra`uvawata na nekoi pedijatri velat deka do ~etvrtata godina cuclata mo`e mirno da se koristi, no vistina e deka gi tera zabite nanapred. Koga deteto }e prestane da ja koristi, muskulite koi ja opkru`uvaat ustata po~nuvaat da gi pritiskaat zabite i taka na potpolno priroden na~in gi vra}aat na mesto. Dokolku va{eto dete cuclata ja koristi i posle ~etvrtata godina, postoi opasnost od deformirawe na vilicata.