Sve~eno odbele`an patroniot praznik na DSU "Cvetan Dimov"

TRADICIJATA PRODOL@UVA

Pi{uva: @aklina MITEVSKA

  • Niz stihovi i izvadoci od delata na makedonskite borci i poeti, u~esnicite zboruvaa za Ilindenskoto vostanie - 1903, Kru{evskata Republika, dvete balkanskite vojni, sozdavaweto na ASNOM, za Prvata makedonska Vlada, Referendumot za nezavisnost, prviot Ustav itn., so {to be{e odbele`an patroniot praznik na DSU "Cvetan Dimov"

DSU " Cvetan Dimov sve~eno go odbele`a svojot patronen praznik. Mototo na ovaa ve~er be{e "Tradicijata prodol`uva". Priredbata zapo~na so prezentirawe na istorijata na makedonskiot narod i sozdavaweto na makedonskata dr`ava. Niz stihovi i izvadoci od delata na makedonskite borci i poeti, u~esnicite zboruvaa za Ilindenskoto vostanie - 1903, Kru{evskata Republika, dvete balkanskite vojni, sozdavaweto na ASNOM, za Prvata makedonska Vlada, Referendumot za nezavisnost, prviot Ustav itn. Programata be{e zbogatena i so stihovi prezentirani na jazikot na nacionalnostite. Na priredbata prisustvuvaa eminentni i poznati li~nosti, a niv gi pozdravi direktorkata na ova u~ili{te, Blaga Filip~eva koja re~e deka taa se trudi ova u~ili{te da bide najdobro vo zemjava, pa i po{iroko. Be{e prenesena i porakata od gradona~alnikot na op{tinata "^air": Tradicijata na najdobrite neka prodol`i. Taa gi pofali ko{arkarskata i odbojkarskata ekipa na u~ili{teto, kako i ostanati u~enici. Be{e promoviran i noviot amblem na u~ili{teto. Po zavr{uvaweto na priredbata, posetitelite mo`ea da ja vidat i izlo`bata posvetena na herojot Cvetan Dimov, ~ie ime go nosi ova u~ili{te.