Nov filmski proekt na Man~evski

"PRA[INA"

Pi{uva: Jasminka MARKOVSKA

Vo Wujork, na ~etvrti april }e zapo~ne snimaweto na noviot film na re`iserot Mil~o Man~evski - "Pra{ina". Vo filmot na Man~evski sakaa da se pojavat mnogu slavni li~nosti (Ri~ard Gir, Tomi Li Xons, Iren @akob i drugi, no odlukata padna na Xozef Fajns (koj se proslavi so ulogata na [ekspir vo filmot "Vqubeniot [ekspir"), na avstraliskata yvezda Dejvid Venam i francuskata akterka En Bro{e. "Pra{ina" na nevideno be{e pokanet da nastapuva na festivalot vo Venecija kade {to Man~evski vo 1994 godina pobedi so filmot "Pred do`dot" {to pretstavuva{e golem nastan ako se znae deka retko se slu~uva debitantski film da pobedi na eden vakov festival. Golemata me|unarodna koprodukcija }e dojde vo Makedonija na prolet, a za filmot poznatiot makedonski re`iser podgotvi bibliografija od nad 160 naslovi na knigi {to se svedo{tva za makedonskoto istorisko minato. Vremenski, filmot e postaven kako sprega na dva perioda, na raspa|aweto na Otomanskata Imperija i raspa|aweto na amerikanskata, storiski povrzani preku `ivotot na edna baba stara kolku i vekot, eden aramija, edna trudnica, prostitutka, dva brata i tri sekundi vo reketot.