Izlo`ba vo Muzejot na Makedonija

OHRIDSKI KILIMI

Pi{uva: Marina STAMENKOVA

  • Site kilimi se istkaeni na horizontalen razboj i, bidej}i {iro~inata na brdoto e ograni~ena, tie se izraboteni od pove}e dipli - teni koi potoa se spoeni i so{ieni vo edna celina, vodej}i gri`a za poklopuvaweto na {arite
  • Izlo`bata pretstavuva ubava prezentacija na del od na{ata tradicionalna kultura i ubavo estetsko do`ivuvawe za qubitelite na na{ata tradicionalna kultura, istakna gospodinot \or|i Zdravev na otvoraweto na izlo`bata

Vo tekot na ovoj mesec vo prostoriite na Muzejot na Makedonija, vo organizacija na Muzejot na Makedonija i Zavodot i Muzejot na grad Ohrid, za po{irokata javnost e otvorena izlo`bata Ohridski kilimi.

Kilimite prezentirani na ovaa izlo`ba poteknuvaat od Ohrid, od vtorata polovina na 19 vek.

Mo{ne va`na karakteristika na "Ohridskite kilimi" pretstavuvaat vtkaenite natpisi koi soop{tuvaat za imeto i prezimeto na sopstvenikot, odnosno sopstveni~kata, na nara~atelot na kilimot, kako i datumot na negova izrabotka. Toa ovozmo`uva ne samo negovo precizno datirawe, tuku i dava mo`nost za drugi dopolnitelni informacii. Ovaa pojava koja se sretnuva i vrz kilimite tkaeni vo drugite balkanski kilimarski centri, ne slu~ajno e najizrazena tokmu vo Ohrid, lulkata na na{ata pismenost. Izlo`bata pretstavuva ubava prezentacija na del od na{ata tradicionalna kultura i ubavo estetsko do`ivuvawe za qubitelite na na{ata tradicionalna kultura, istakna gospodinot \or|i Zdravev na otvoraweto na izlo`bata.

Site kilimi se istkaeni na horizontalen razboj i, bidej}i {iro~inata na brdoto e ograni~ena, tie se izraboteni od pove}e dipli - teni koi potoa se spoeni i so{ieni vo edna celina, vodej}i gri`a za poklopuvaweto na {arite.

Osnovata na kilimite e izrabotena od pamuk ili konop, a jatokot e od doma{no predena volna, bojosana so prirodni bilni ili mineralni boi. Osnovnata tehnika vo koja se izraboteni kilimite e onaa na maznoto tkaewe so dve ni{telki, ili lito tkaewe, ednakvo i od liceto i od opa~inata. Ornamentite se izraboteni so prsti, red po red, i nabieni so brdoto, dodeka za izveduvawe na nekoi motivi se koristeni podvarijanti na ovaa tehnika.

Site motivi kaj "Ohridskite kilimi" se izvedeni vo geometriska stilizacija, {to proizleguva, pred s#, od samata tehnika na tkaewe, no voo~liva e naklonetosta na prika`uvawe na `iviot svet - drvja, granki, cvetovi, zaja~iwa, ~ove~ki likovi, kako i nekoi predmeti - ibrici, kandila, ~e{li. Tendencijata da se dade lik, da se o`ivee sekoj motiv e dominantna kaj "Ohridskite kilimi" i verojatno e odraz na vremeto i aktivnata uloga na poedinecot, makedonskiot hristijanin, vo negovoto izdignuvawe po hierarhiskite skalila na op{testvoto.