Forum

"OD DPMNE OSTANA PMNU"

Stra{o Jovanov-Zrnce, edinstven profesionalen sindikalec vo Makedonija

Jas li~no, kako dobar prijatel na Qup~o (ne na Qub~o) Georgievski, edna{ ve}e imav direktno javno obra}awe do nego kako "Moj Prv Minister". No, o~igledno deka toa moe NAJ-prijatelsko obra}awe, ne doprelo do nego, blagodarej}i im na poltronite - bezr'betnici koi taka ume{no, kako poviv, gi obvitkale negovite noze, skratuvaj}i mu go pravoto i odzemaj}i mu ja mo`nosta da pravi VISTINSKI ^EKORI.

Poslednoto likuvawe na poltronite - bezr'betnici se vnatrepartiskite izbori vo DPMNE, koga na najdirekten na~in bea zgazeni zborot i obrazot na "Mojot Prv Minister" i LIDER-VOJVODA na DPMNE.

Tie, poltronite-bezr'betnici, bez sram i perde, od imeto na Partijata gi izbri{aa zborovite DEMOKRATIJA I EDINSTVO, za koi{to, mojot prijatel, a niven LIDER-VOJVODA, samopregorno se zalaga{e na site mediumi i go promoviraa zborot UNI[TUVAWE, taka {to kratenkata na Partijata sega bi bila PMNU. Dokazi?!

Drugar mi Qup~e (makedonskata verzija, a ne izbugarenata), bez pi{tol na ~eloto, pred site MAS-mediumi izjavi:

"DPMNE za prvpat vo istorijata na makedonskiot narod, }e organizira DEMOKRATSKI vnatrepartiski izbori, vo funkcija na nacionalnoto i partisko EDINSTVO. Site kandidati {to }e gi ispolnat postavenite uslovi, }e se najdat na kandidatskite listi...", demek poltronite -bezr'betnici i "Komisijata" nema da imaat pravo na intervencija.

No, poltronite-bezr'betnici, ne bi bile toa ako dozvoluvaat nekoj si LIDER-VOJVODA, pa makar i partiski za{titen znak, da bide pomo}en od niv, pa duri nivnata uzurpacija na negovata mo}, da zna~i UNI[TUVAWE na DPMNE i makedonskiot narod, odnosno negovoto NACIONALNO EDINSTVO, {to e edinstveniot preduslov za OPSTANOK na Makedoncite vo idninata {to doa|a.

Izbri{ani, re~isi uni{teni, se najvernite ~lenovi na DPMNE, onie koi{to so svojata samopregorna rabota bukvalno go donesoa na vlast, vo korist na "povisokite NACIONALNI INTERESI", koi na krajot zavr{ija vo privatnite xebovi na poltronite - bezr'benici. Primeri?!

Nema da spomnuvam imiwa, tuku samo }e gi spomenam mestata: Hrom, Avtokomanda, Kisela Voda, Kumanovo, [tip, Veles, Sveti Nikole, treba li u{te prijatelu moj?!

Velat deka toa {to si go bara{ (DPMNE-ovcite baraa "NIVNITE" da vladeat 100 godini), }e si go dobie{ (i poleka dobivaat). "NIVNITE", novope~eni DPMNE-ovci, a sega{ni PMNU-ovci, poleka, no sigurno im ja ispolnuvaat `elbata.

Toa {to vo dogledno vreme nivnata dr`ava nema da se vika MAKEDONIJA, a tie ne }e smeat da zboruvat makedonski, pa na kogo mu e gajle za takva sitnica koga seto toa e vo domenot "na povisokite nacionalni (partisko-poltronski) interesi".