Forum

ZLOKU]ANI - GRADE@NO ZLOSTORSTVO

Stefan Donevski - Majka, Ohrid

Denovive vo atarot na seloto Zloku}ani, Skopsko, se izvr{i grade`no zlostorstvo, urivawe na dve luksuzni vili, od kompleksot na luksuzni vili koi gi izgradi eden makedonski gastarbajter od Viena.

Ovoj na{ sogra|anin svoite te{ko spe~aleni pari, re{il da gi investira vo Makedonija. Namesto da gradi vili na Azurniot breg, vo Monte Karlo, toj se odlu~il od patriotski pri~ini za Zloku}ani.

Napravil ~ovekot edna mala naselba, so dve ezerca, evropska infrastruktura, parkovi i sli~no. So drugi zborovi im poka`al na na{ite arhitekti, kako treba da izgleda edno ubavo mesto za `iveewe. Namesto na{ive makedonski urbanisti da mu bidat blagodarni, tie se nafrlile na nego, }e go ru{at, pa }e go ru{at.

^ovekot mislel deka ne se tolku zlobni na{ite lu|e i veruval deka takvo ne{to na{ite urabanisti nema da napravat.

Se slu~i sprotivnoto, ovie denovi mu se sru{eni dve luskuzni vili do temel i procenetata {teta e preku milion germanski marki.

Dali na{ive urbanisti znaat kolku se milion marki i deka e te{ko na Zapad da se spe~alat? O~igledno tie slu{nale za milioni marki, ama vo `ivotot ne spe~alile, ni pet marki.

Gre{kata na patriotskiot gastarbajter, bila {to tie ku}i se gradele nad lokalitetot Skupi od vtor stepen.

Toga{ se pra{uvame, ako toj lokalitet bil zabranet za gradewe, toga{ zo{to mu dozvolile voop{to da zapo~ne da gradi tamu?

Tie o~igledno ~ekale da gi izgradi ku}ite do kraj i posle da mu gi sru{at. Vo Evropa ne mo`e{ da donese{ nitu eden kubik pesok na gradili{te, ako nema{ grade`na dozvola. Ne mo`e{ nitu temeli da iskopa{, bez grade`na dozvola. Ovde na{ive "urbanisti~ki stru~waci", ~ekaat da se izgradi celata ku}a, pa da mu ja ru{at na ~ovekot.

Zna~i, gre{kata e kaj skopskite urbanisti, koi ja tolerirale ovaa gradba i ne ja spre~ile vo samiot start.

Ova e dobra pouka za drugite makedonski gastarbajteri, dali da investiraat vo Makedonija? Vladava sekojdnevno "trubi" za stranski investicii i eve, koga nekoj se odlu~il, mu gi ru{at.

Zaradi ova grade`no zlostorstvo ministerot za grade`ni{tvo i urbanizam treba da si podnese neotpovikliva ostavka i dr`avata da mu ja nadomesti milionskata {teta na ovoj na{ gastajbajter, patriot.

Se pra{uvam, dali nekoj gastajbajter po ova }e se odlu~i da investira vo Makedonija? Makedonija e edinstvena zemja vo Evropa, kade {to namesto da se gradi, se ru{i.