Zdravstvo so mnogu problemi

ZDRAVJETO NA ^OVEKOT I DETETO E SKAPOCENO

Pi{uva: Mileva LAZOVA

  • Na Detskata klinika na oddelite za onkologija i hematologija, postoi problem vo vrska so nedostig na lekovi koi{to ovie deca gi odr`uvaat vo `ivot
  • Na nekolku deca na vozrast od dve do {est godini po gre{ka im e stavena BS@ vakcina, namesto mantu - test za BS@

^esta e slikata na prepolni kliniki i ambulanti so pacienti koi edvaj ~ekaat da im dojde redot i tie da bidat pregledani kako {to e red. No dokolku go po~ituvaat redot, bogami }e se izna~ekaat, zatoa {to sekoga{ ima nekoj koj samo {to stignal i vleguva preku red zatoa {to ima prijatel me|u zdravstvenite rabotnici. Za gra|anite ova e voobi~aena slika {to preminuva vo navika, se slu~uva sekojdnevno, no nitu zdravstvenite rabotnici, nitu Ministerstvoto za zdravstvo za toa ednostavno ne znaat ili ne sakaat da doznaat, zatoa {to nikoj od niv ne odi na lekar kako obi~en pacient.

Ovie sekojdnevni slu~uvawa pa|aat vo senka koga malku pove}e }e navlezeme vo problemite vo zdravstvoto. Pred izvesno vreme, vo eden od dnevnite vesnici be{e objaven tekst koj mnogumina ~itateli ne gi ostavi ramnodu{ni. Spored grupa roditeli, ~ii{to deca boleduvaat od maligni zaboluvawa na Detskata klinika na oddelite za onkologija i hematologija, postoi problem vo vrska so nedostig na lekovi koi{to ovie deca gi odr`uvaat vo `ivot. Ovie roditeli najostro reagiraat poradi neodgovorniot odnos na nadle`nite institucii, koi se dol`ni da gi nabavat tie lekovi. Vo Klinikata velat deka sostojbata od nedostig na lekovi ne e alarmantna, dobieni se del od potrebnite lekovi, no sepak tie ne se dovolni za da se dobie sekojdnevnata terapija. I drugpat imalo periodi koga nedostasuvale odredeni lekovi, tie navreme se nabavuvale, no ovoj period trae malku podolgo. Roditelite se prinudeni sami da se snao|aat, da dojdat do potrebnite lekovi preku "vrski" ili ednostavno da si gi kupat. Kaj nas edna injekcija ~ini 270 gm, dodeka vo stranstvo se mnogu poskapi i se prodavaat samo vo paket od po 20 inekcii, koi vkupno ~inat 2.000 gm. Taka, ovie lu|e, pokraj gri`ata za svoite bolni deca, moraat da go trpat i finansiskiot tovar. Ministerstvoto za zdravstvo odgovornosta ja prefrla na Fondot za zdravstveno osiguruvawe, a vo Fondot, pak, velat deka problem ne se finansiskite sredstva, tuku nedorazbirawata me|u dostavuva~ot i Klinikata. No, kako i da e, odgovornite institucii sekoga{ si nao|aat opravduvawe, a vremeto si pominuva, vreme koe za nekoi e mnogu skapoceno.

Na ovoj problem se nadovrza i obelodeni edna nemila slu~ka vo poliklinikata "Jane Sandanski" kade na nekolku deca na vozrast od dve do {est godini po gre{ka im e stavena BS@ vakcina vo podlakticata, mesto da im se napravi mantu - test za BS@. Roditelite na pogre{no vakciranite deca tvrdat deka tri meseci ne bile informirani za ovaa gre{ka. Dokolku bile informirani, vedna{ bi gi odnele svoite deca za da gi spre~at eventualnite posledici od pogre{no dobienata vakcina. Ministerot za zdravstvo, Dragan Danilovski gi ute{i roditelite deka }e nema nikakvi posledici po zdravjeto na decata, no sepak kaj roditelite postoi izvesen somne`. Zarem dotamu dojde na{eto zdravstvo pa ve}e ni `ivotot na edno dete ne zna~i ni{to. Roditelite na ovie deca baraat vinovnikot za ovoj nastan, odnosno medicinskata sestra da se povika na odgovornost, a Ministerstvoto za zdravstvo veti deka celiot slu~aj }e go preispita i }e prezeme merki vo odnos na vinovnikot.

Kako i da #, vakvi neodgovornosti i gre{ki postojat i }e postojat, no Ministerstvoto za zdravstvo treba da povede smetka tie da ne ja preminat granicata i pacientite bez ~uvstvo na strav da mo`at pravilno da ja dobijat potrebnata medicinskata pomo{.