Aktivnost na Crveniot krst

"NEDELA NA BORBA PROTIV RAKOT"

Pi{uva: Mileva LAZOVA

  • Spored statisti~kite podatoci, 60 % od pacientite koi doa|aat vo Klinikite se so maligni zaboluvawa, a odredeni gradovi, (Prilep, Probi{tip i Strumica), se najpodlo`ni na maligni zaboluvawa. No, ne zaostanuvaat i drugite gradovi vo Makedonija

Pod mototo "Zdravjeto e vo preventivata", minatata nedela (1-8 mart) be{e odbele`ana kako "Nedela na borba protiv rakot". Ova e edna od mnogute aktivnosti na Crveniot krst na Makedonija, soglasno planiranite za 2000 godina. Centralnata manifestacija be{e odbele`ana vo gradot Bitola kade {to se realiziraa predavawa od eminentni stru~ni lica, d-r Milena Ilievska - Arsova od Klinikata za gastroenterohepatologija, doc. d-r. Liljana Maneva od Klinikata za radioterapija i onkologija i ass. Zlate Stojanovski od Klinikata za hematologija, a voedno bea realizirani i drugi predavawa niz pogolemite gradovi vo Makedonija.

Vo Domot na ARM vo Bitola bea proglaseni najhumanite medicinski sestri za terapija i nega na bolni od maligni zaboluvawa za 1999 godina: Nikola Nikolov, medicinski tehni~ar od Klinikata za digestivna hirurgija od Skopje, Bernada Velkovska od Klinikata za ortopetski bolesti od Skopje i Hristina \orgieva od Slu`bata za tuberkoloza i belodrobni zaboluvawa pri Medicinskiot centar "D-r Trifun Panovski" od Bitola. Po povod 8 mart, Me|unarodniot den na `enata bea poseteni lekuvani `eni vo Institutot za radioterapija i onkologija vo Skopje, a vo ramkite na "Nedela na borba protiv rakot" be{e distribuirana po{tenska doplatna marka ~ii dobieni sredstva odat vo fondot za borba protiv rakot.

Rakot od godina vo godina zema s# pogolem zamav. Spored statisti~kite podatoci, 60 % od pacientite koi doa|aat vo Klinikite se so maligni zaboluvawa, a odredeni gradovi, (Prilep, Probi{tip i Strumica), se najpodlo`ni na maligni zaboluvawa. No, ne zaostanuvaat i drugite gradovi vo Makedonija. Procentot na zaboleni od rak kaj ma`ite e pogolem vo odnos na `enite, no najta`no e {to postojat i deca zafateni od ovaa svirepa bolest.

Sepak, tuka se klinikite, a vo niv medicinskite sestri koi se zanimavaat so najhumanata profesija, a toa e da im dadat pomo{ i da im vleat nade` i `elba da se borat za svojot `ivot, velej}i im deka ima lek za s#.

NAJHUMANA SESTRA

\ospo|a Bernada Velkovska od Klinikata za ortopetski bolesti od Skopje e edna od nagradenite najhumani medicinski sestri. Po zavr{uvaweto na Sredno medicinsko u~ili{te se vrabotuva na Klinikata za neurologija, potoa vo Maj~in dom, a momentalno raboti kako glavna sestra vo Klinikata za ortopedski bolesti, na Oddelot za maligni zaboluvawa. Golemiot broj pofalbi od strana na pacientite i poddr{kata na nejzinite kolegi bea pri~ina taa da bide edna od kandidatkite na konkursot za najhumana onkolo{ka sestra. \ospo|a Velkovska, iako ja zaslu`uva ovaa nagrada, bez la`na skromnost veli deka postojat i mnogu drugi sestri koi isto taka ja zaslu`uvaat ovaa nagrada. Taa raboti so golema qubov, a pottikot da ja odbere ovaa profesija e nejzinata majka koja mnogu mlada zaboluva od dijabetis. Sakav na mojata majka da & pomognam kako medicinsko lice, a koga se vrabotiv sekoga{ me vode{e mislata deka na mestoto na ovie lu|e mo`e eden den }e se najdat i moite roditeli ili nekoj blizok rodnina. Me|u nea i pacientite se razviva human, prijatelski odnos, sekoga{ e podgotvena da zboruva so pacientot, iako tie razgovori ne se vo sklop so bolesta. Pacientite imaat doverba vo nea i & gi ka`uvaat site problemi koi{to gi ma~at. Taa so svojot sovet im vleva optimizam i koga kaj niv }e zabele`i vesel lik i nasmevka toa za nea e golem uspeh i nagrada. Za najhumanata sestra, pristapot kon pacientite so maligni zaboluvawa e mnogu va`en. So niv ne treba da se zboruva deka tie se neizle~ivo bolni. I pokraj toa {to tie se hendikepirani lica, iako koristat medicinski pomagala, sepak, toa ne e pre~ka da go prodol`at svojot `ivot i da im se raduvaat na sre}nite momenti koi{to gi nudi `ivotot.

Bernada Velkovska e presre}na od dobienata nagrada koja & pretstavuva satisfakcija vo rabotata i ponatamo{en pottik za da go vlo`i svojot maksimum. Voedno ja iska`uva i blagodarnosta do pacientite i medicinskiot tim so koj raboti.